Domkapitlet ska inte driva en politisk agenda

Rolf Pettersson komminister Lilla Edet

Nu väntar vi på ett avgörande i överklagandenämnden när det gäller domkapitlets beslut att avkraga Bengt Ådahl. Beslutet är inte så givet som jag förut trott, skriver komminister Rolf Pettersson.

”Politik är att vilja”, sägs det ibland. Vad som är domkapitlets i Göteborg vilja har blivit uppenbart de senaste åren. När dess beslut granskats, har det påfallande ofta visat sig att kapitlets vilja inte står i överensstämmelse med de rättskällor som Svenska kyrkan har.

Det senaste exemplet är när överklagandenämnden upphävde kapitlets beslut att avkraga teologie doktor Rune Imberg. För en myndighet som ska vara rättsvårdande är det givetvis till men, när så sker. När det sker vid upprepade tillfällen tär det på förtroendet för myndigheten. Domkapitlet ska vara en rättsvårdande myndighet, inte driva en politisk agenda, än mindre bedriva kyrkopolitisk justis.

Nu väntar vi på ett avgörande i överklagandenämnden när det gäller domkapitlets beslut att avkraga Bengt Ådahl, som har blivit vigd till missionsbiskop i Missionsprovinsen. Beslutet anses av många vara givet, själv har jag varit av den uppfattningen, med tanke på tidigare beslut i samma typ av ärende. Men när jag läser inlagan till överklagandenämnden är jag inte längre lika säker. Den är skriven av Ådahls ombud, advokat Andreas Stenkar Karlgren, som också företrädde Imberg.

Karlgren leder i bevis att tidigare beslut inte är i överensstämmelse med Svenska kyrkans rättskällor. För många är det självklart att präster kan vara medlemmar i och bekläda uppdrag i Frimurareorden och andra sällskap. Biskopsmötet gjorde en sådan bedömning gällande Frimurareorden så sent som 2013. Bara mot den bakgrunden borde Ådahl frias. Till skillnad från dessa sällskap är Missionsprovinsen öppen för insyn och det är tydligt att provinsen delar Svenska kyrkans bekännelse. Detta talar ytterligare till Ådahls fördel.

Domkapitlet i Göteborg kan avvakta beslutet i överklagandenämnden. Kanske blir Ådahl friad. Själv håller jag det inte för otroligt. I ett sådant fall blir kapitlets integritet starkt skadat.

Kanske beslutar överklagandenämnden i enlighet med domkapitlets beslut. Då vidtar en stor och omfattande uppgift: att upprätta ett antal nya tillsynsärenden på ett ganska stort antal präster. Denna uppgift kommer domkapitlet i Göteborg att dela med andra domkapitel. Är det inte bättre att initiera samtal i saken?

ROLF PETTERSON
komminister, Lilla Edet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.