Strukturförändringar

 Ekonomism i stället för pastoral teologisk analys

Jan Grimell, TD, präst i Örnsköldsviks församling
Strukturförändringen som stiftsledningen forcerar legitimeras av en grumlig ekonomisk idé som skapar initiala fördyringar och försämrad arbetsmiljö, anser debattören. Foto: Getty

SLUTREPLIK. En strukturförändring utan pastoralteologisk analys är i bästa fall ett uttryck för okunskap. I sämsta fall ett uttryck för en inomkyrklig sekularisering, anser debattör Jan Grimell.

Strukturförändringen som stiftsledningen forcerar legitimeras av en grumlig ekonomisk idé som skapar initiala fördyringar och försämrad arbetsmiljö.

Fortsättningsvis misslyckas stiftsstyrelsen med att prestera en pastoral teologisk analys. Indirekt så rangordnar man profilerna eftersom specifikt prästerliga uppgifter inte kan tas över av någon annan samt har en högre numerär. 

Tendensen i Härnösands stift visar på att det ofta blir stora geografiska sammanläggningar av pastorat och församlingar, vilket kan medföra olyckliga pastoral- teologiska konsekvenser. Stiftsstyrelsen berör inte ens i sin replik risken för framväxten av en instrumentell syn på församling/verksamhet, vilket är synnerligen märkligt i ljuset av att stiftet består av vidsträckt glesbygd.

Inte heller ger man uttryck för att identiteter görs av människor. Identiteter skapas och upprätthålls inte av sig själva. Det som därför händer när ett autonomt och lokalt teologiskt ledarskap går förlorat i en sammanläggning är att också själva identiteten förändras i ett pastorat/församling.

Detta är en oundviklig konsekvens av att människor, pastoralteologiskt ledarskap, formellt chefskap, beslutsfattande och så vidare flyttar/reorganiseras/förändras i en strukturreform. Det är en illusion och enbart retorik att all verksamhet snurrar på som vanligt i församlingar samt att inga identiteter förändras.

En strukturförändring utan en pastoralteologisk analys är i bästa fall ett uttryck för okunskap, i sämsta fall ett uttryck för en inomkyrklig sekularisering. 

Jan Grimell
TD, präst i Örnsköldsviks församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne