En fråga om förtroendet för Svenska kyrkan

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i Tillsyns- och uppdragsutskottet
Foto: Rawf8

Att avslå motionen om samkönade vigslar vore att säga att diskrimineringslagen omfattar alla i Sverige, utom yrkeskategorin präster

”Jag ger inte nattvarden till män.”
”Jag döper inte barn med funktionshinder.”
”Jag konfirmerar inte transpersoner.”
”Jag viger inte kvinnor över 50.”
”Jag begraver inte personer med annat medborgarskap än svenskt.”

Dessa generella uttalanden är solklar diskriminering enligt diskrimineringslagen. Men det är inte bara i strid med svensk lagstiftning. Det går också emot uppgiften som präst att möta alla människor och sprida evangelium. Att Svenska kyrkan på ett trovärdigt sätt står upp för alla människors lika värde, att vi alla är lika inför Gud.

Till årets kyrkomöte skrev gruppledarna för nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka en gemensam motion som handlar om de präster som framför en generell grund att neka vigslar, där båda parter har samma kön. Men den handlar också om diskriminering ur ett vidare perspektiv.

Förslaget är att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring i kyrkoordningen med innebörd att den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning ska kunna förklaras obehörig som präst. Motionärerna vill också att det ska framgå att det anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön.

Följer alla Svenska kyrkans präster andemeningen i den lagstiftning som syftar till att komma åt diskriminering? I nuläget kan vi inte uppriktigt svara ja på den frågan.

Nu har motionen behandlats i Tillsyns- och uppdragsutskottet, där en svag majoritet (åtta av utskottets 15 ledamöter) föreslår att motionen ska avslås. I utskottet valde Öppen kyrkas ledamot att följa utskottsmajoriteten. Det är olyckligt, inte minst gentemot Öppen kyrkas väljare, eftersom de gått till val på ett manifest som uttrycker en helt annan syn på diskriminering.

Utskottet konstaterar helt riktigt att bemötandet av var och en som uppsöker kyrkan är helt centralt, men missar den pastorala poäng som lyfts i motionen: att även om församlingen garanterar att själva vigseln kan genomföras är det tveksamt om ett samkönat par skulle vilja engagera sig i en församling där det finns präster som underkänner deras kärlek.

Dessutom ger enskilda prästers nekande ringar på vattnet. Det handlar inte bara om par som inte kan räkna med att deras församlingspräst vill viga dem. Hur ska deras anhöriga känna förtroende för samma präst i möten kring farmors begravning om inte alla barnbarnens respektive räknas? Och hur ska de känna sig bekväma med att gå på familjegudstjänst med parets barn?

Motionen understryker flera viktiga poänger som framkommit i tidigare diskussioner. Den framhåller att biskoparna alltjämt har vigningsansvar – men gör det också möjligt för enskilda kyrkomedlemmar att till domkapitlet anmäla en präst som de anser agerar diskriminerande (också i andra frågor än vigsel av samkönade par). Den påpekar att ingen vigselplikt ska föreligga, utan att den enskilde prästen fortfarande ska kunna avstå enstaka vigslar – så länge det inte rör sig om en principiell hållning som går emot diskrimineringslagen. Den betonar att det självfallet är möjligt för Svenska kyrkans medlemmar att ha olika uppfattningar i frågan om äktenskapet – men att en präst har ett särskilt ansvar att förhålla sig till de människor som söker sig till kyrkan.

Inför kyrkomötets beslut senare i november vädjar vi till alla ledamöter att nogsamt läsa motionen. Att avslå den vore att säga att diskrimineringslagen omfattar alla i Sverige, utom yrkeskategorin präster, alternativt att alla sådana brott innebär ett automatiskt friande i alla domkapitel.

I grunden är det en fråga om människors förtroende för Svenska kyrkan. Här finns ett pastoralt perspektiv som måste gå före enskilda prästers rätt att avstå.

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i Tillsyns- och uppdragsutskottet

Daniel Larson, Stockholms stift
Camilla Persson, Lunds stift
Roine Olsson, Lunds stift
Birgitta Eliasson, Linköpings stift
Kicki Halldin, Göteborgs stift
Markus Svensson, Göteborgs stift
Helen Coughlin-Sjögren, Visby stift
Johannes Fransson, Karlstads stift
Sofija Pedersen-Videke, Lunds stift

 

Fotnot. Motionen finns att läsa på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2022#Motioner. Scrolla ner till nr 83.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
BGOL
Varför ska den ängsligt krympande Svenska kyrkan gå sin egen väg hela tiden? Vad har (S) i kyrkan att göra? Se och lär av de stora kyrkorna och gör upp med de politiska trenderna!
Josef Edebol
Kan S-ledamöter och ersättare berätta vad vinsten är att domkapitel prövar Svk-anställda i förhållande till Svensk lag, istället för/parallellt med att Svenskt rättväsende prövar Svk-anställda i förhållande till Svensk lag? Ett par vinster med att Svenskt rättvisende tillämpar Svensk lag är att man slipper dubbelpröva fall och når en konsekvent tillämpning. Som bekant är SvK ett av flera samfund som fått förtroendet av kammarkollegiet att ha vigselrätt, t.ex. Katolska kyrkan, Islamic Center Malmö, Svenska Islamska församlingarna, Ortodoxa kyrkan, Trosrörelsen, Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd, etc. Och om Svenskt rättsväsende delar Socialdemokraternas förståelse av vad som är, och inte är, diskriminering - man kanske kan härleda en föraning av resultetet, ur omständigheten att t.ex. Islamiska Fatwabyrån i Sverige har vigselrätt - är jag alldeles övertygad om att det är bättre att sådana tolkningar av vad som är diskriminering görs av de som stadfäst lagen. (S) bettar på att domkapitel är kompetenta att göra prövningar som håller vid överprövning. "Its a bold move cotton, lets see how it plays out."
Anders Lundberg
Samtliga biskopar — jag repeterar: samtliga biskopar — har redan sagt att de ska följa motionens andemening. Jag förstår inte ens vad ni bråkar om.
Per
Att Guds Ord inte står högt i kurs här görs mycket tydligt. Någon auktoritet högre än partiet och folkviljan finns tillsynes inte. S jobbar hårt på att göra SvK till en sekt. Det är bedrövligt - men den här utvecklingen har många varnat för. Nästa steg blir väl att tvinga alla präster att välsigna polyamori.
Adam
En större fråga vad beträffar ”förtroendet för Svenska kyrkan”: Bort med alla partiflaggor i Kyrkomötet. Jag förstår inte hur sossarna kan kalla sig ett religiöst obundet parti och samtidigt styra Sveriges största religiösa samfund - det är ju själva definitionen av att vara religiöst ”bunden”. Detsamma gäller de andra politiska nomineringsgrupperna. Dock ser jag en ljusning i tunneln - när kapitalet är slut, när svenska kyrkan blivit fattig, så att det inte finns löner åt personal, inget arvode åt politiker - inga väldiga tillgångar att förvalta - då är nog inte politikerna så intresserade mer. Då kan SvK leva på nytt!
EB
(S) gör allt för att deras värderingar ska avspeglas i Svenska kyrkan. Men gör omvänt också allt för att Svenska kyrkans värderingar inte ska få avspeglas i samhället.
EB
Förut hade vi teologiska kyrkomöten. Nu har vi politiska kyrkomöten.
Markus
Det är alldeles riktigt att detta är en fråga om förtroendet för Svenska kyrkan, men inte på det sättet som S tror. Att upphäva samvetsfriheten, en av själva grundbultarna i beslutet om enkönade äktenskap 2009, innebär att det kommer att vara svårt att tro på allaframtida löften från den kyrkopolitiska majoriteten. Löftena från S i kyrkomötet framstår nu mest som taktiska manövrar och något som bara är till för att driva igenom förändringar. Löften från S tycks gälla max en mandatperiod.
Fredrik
Att som präst inte ställa sig bakom den kyrka och tillhörighet som hen representerar och är verkande i, verkar mer som att hen är i fel kyrka.