En politisk nomineringsgrupp i kyrkovalet kan inte vara fel

Ing-Mari Laingren Centerpartiet i Brännkyrka församling

För alla nomineringsgrupper måste kyrkans fyra grundpelare; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission vara utgångspunkten i engagemanget.

Svar till insändare från Eva Hultén, Frimodig kyrka, Vantörs församling.

Ser ni då inget speciellt med kyrkan, är Eva Hulténs fråga till Centerpartiet i KT nummer 45. Vidare skriver hon att ställa upp som förtroendevald i kyrkan ska man göra i första hand för att man står för den kristna värdegrunden, vilket är en värdering jag delar. För alla nomineringsgrupper måste kyrkans fyra grundpelare; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission vara utgångspunkten i engagemanget. Det har varit vår utgångspunkt för nomineringsgruppen Centerpartiet i Brännkyrka församling

Vi möter det kristna budskapet genom ett rikt gudstjänstliv. Det är viktigt att människor möter det kristna budskapet tidigt i livet och därför bör barn- och ungdomsverksamheten få stort utrymme. Det betyder att ett engagemang i Svenska kyrkans verksamhet som ung kan ge en värdegrund i den kristna tron och senare ett engagemang i en nomineringsgrupp.

Kyrkan ska vara en öppen folkkyrka där alla oavsett ålder och kulturell bakgrund känner sig välkomna. Kyrkan blir därmed en mötesplats för gemenskap. Församlingen ska genom studiegrupper ge en fördjupning i den kristna tron.

Det är viktigt att vi som förtroendevalda, oavsett nomineringsgrupper, har ett engagemang i församlingens gemenskap. En sådan ingångspunkt kan till exempel vara volontärverksamhet med en väg till gemenskap och kontakter i församlingen.

Svenska kyrkan är en del av samhället och därför kan det inte vara fel att en politisk nomineringsgrupp ställer upp i kyrkovalet. Var vi än befinner oss bär vi med vår samhälls- och människosyn.

Miljö- och klimatfrågor är ett långsiktigt ansvar för vår jord vilket förutsätter att människor brukar, men inte förbrukar, naturens tillgångar. Det betyder att vi som nomineringsgrupp arbetar för miljö- och klimatarbetet i församlingen.

I samverkan med andra aktörer är diakonin de svagas röst i samhället. Människan har ofta en förmåga att själv ta ansvar för sitt liv, men i krissituationer kan diakonin ge stöd i samverkan med andra samhällsaktörer.

Ing-Mari Laingren
Centerpartiet i Brännkyrka församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.