En procentspärr inskränker demokratin

Per Sundin, ordförande styrelsen för Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Härnösands stift

Foto: Getty Images

Kyrkostyrelsen agerar problematiskt.

Vårt samgående med Borgerligt Alternativ blev föremål för en artikel i Kyrkans Tidning. 

Kyrkostyrelsens agerande när det gäller småpartispärr tycker vi är problematiskt. En spärr av detta slag är en inskränkning av demokratin oavsett om det gäller kyrkomöte eller riksdag. I sistnämnda fall motiveras 4%-spärren med att det underlättar regeringsbildningar (men kan det bli svårare än det var 2018 då processen tog fyra månader?).

I kyrkomötet fungerar inte den argumentationen eftersom kyrkostyrelsen inte tillsätts med parlamentarism utan proportionellt mot valresultatet. Därför menar kyrkostyrelsen att mindre nomineringsgrupper inte kan fungera fullt ut utan att sitta i alla utskott. De mindre grupperna hävdar själva att de hittat sätt att kompensera detta. 

Det problematiska är att de större grupperna utnyttjar sig av sitt flertal för att rensa ut minoriteter. Vår åsikt är att varje medlem har rätt att rösta efter övertygelse och att denna rätt skall respekteras så långt som är möjligt. FN slår fast i sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1 att: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrus­tats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

Vi tror att Svenska kyrkans medlemmar förstår den risk de tar om de väljer att rösta på en nomineringsgrupp som inte har möjlighet att finnas med i alla kyrkomötets utskott.

Vår nomineringsgrupp är partipolitiskt obunden och vill att denna åsikt om oss själva respekteras. Samgåendet blir ytterligare ett steg bort från det partipolitiska.

Styrelsen för Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Härnösands stift,
genom Per Sundin, ordförande

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

BGOL
Borde inte ärkebiskopen, som ordförande i kyrkostyrelsen, protestera och argumentera emot detta odemokratiska beslut?