En sista tjänst? 

Tuulikki Koivunen Bylund, Carl-Reinhold Bråkenhielm, Kjell Kallenberg, Johan Unger
Foto: Bojan89

Ska en döende människan med sina plågor inte få läkares hjälp att avsluta sitt döende med en medicinsk dos, som personen själv begärt och själv tar?

Lidandet i livets slutskede kan vara mycket plågsamt. Vissa önskar därför läkares hjälp att få avsluta döendets smärta.Det är inte tillåtet enligt urgammal etik inom medicinen och inom kyrkan. Det femte budet har ljudit genom historien: ”Du skall inte döda.” 

Under sekler ansågs självmord även vara en synd och ett brott och den döda fick inte begravas som andra i vigd jord. Men nu har det väl skett en humanisering? Den innebär att man lever sig in i den enskildes förtvivlade situation och inte fördömer utan förstår. 

Humanismen har demokratiserat samhället och staten och utvecklat ett välfärdssamhälle, som ska vara till för den enskildes och gemenskapens bästa. Vad som är den enskildes bästa, det menar humanismen att individen själv ska tolka. Inte någon annan över huvudet på individen. Den enskilde har sin rätt som människa och som medborgare att ge sitt samtycke eller inte till det som berör henne. Hon har rätt att kräva att samhället ska tjäna henne inom ramen för statens skydd av andras rätt.

Ska en döende människan med sina plågor inte få läkares hjälp att avsluta sitt döende med en medicinsk dos, som personen själv begärt och själv tar? Läkaren och professorn Staffan Bergström har tillhandahållit en sådan dos till en döende ALS- patient. De medicinska organen har förkastat Bergströms handlande och etik och bestraffat honom genom att frånta honom hans läkarlegitimation.

Det anser vi vara upprörande. Riksdagen borde omedelbart ta upp frågan och humanisera lagen. De medicinska organen bör ompröva sitt beslut och återge Bergström hans legitimation.

Jesus sa: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.”  Det är inte bara sabbaten som är till för människan, utan allt är till för människans bästa, allt både i religionen och samhället. Så har den kristna humanismen tolkat saken genom historien. När reformator Olaus Petri predikade för Gustav Vasa vid hans kröning, sa han: ”Fursten är till för folket, inte folket för fursten.” Vi hävdar att sjukvården är till för människan, inte människan för sjukvården med sin föråldrade regeltolkning.   

Tuulikki Koivunen Bylund, biskop em

Carl-Reinhold Bråkenhielm, präst, professor em

Kjell Kallenberg, prost, docent

Johan Unger, senior domprost

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Dödshjälp

Prenumerera på Nyhetsbrev

4 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Eugene
Det finns ingen som anser att människan är till för sjukvården. Det förs redan en debatt om dödshjälp i dess olika former, och den debatten handlar om vilken sjukvård som är bäst för människan. Hade från dessa undertecknare väntat mig större intellektuell hederlighet än att man attackerar en halmgubbe (eller ger halmgubben en dödlig och smärtfri dos?). Fast tror man att inlevelse i självmordsbenägenhet medför en positiv inställning till självmord, trots att många års strävan efter avstigmatisering av psykisk ohälsa parallellt med självmordsförebyggande arbete är ett överväldigande bevis på motsatsen, kan man kanske inte bättre. Den enklaste förklaringen jag ser till att de sedan tidigare känt kompetenta skribenterna krånglar in sig så här är att man började i slutsatsen och arbetade sig tillbaka till argumenten. Ett klassiskt misstag som syns inte minst i politiken och är ytterst svårt att dölja.
Patientens fria vilja
Det som är svårt är att att i vissa fall veta vad som är patientens egen vilja och vad som är påtryckningar från omvärlden. Dels finns en ekonomisk aspekt att en sjuk och döende människa kostar pengar och att man slipper den kostnaden om man låter personen dö. Dels finns en aspekt av att anhöriga kanske har svårt att se patienten lida och - för egen del - skulle tycka det kändes bra att slippa se en älskad person lida mera. Det kan vara mycket svårt i en sådan situation att avgöra om det verkligen är patienten själv som önskar dö, eller om personen känner sig i vägen och inte vill vara till besvär den sista tiden i livet och då känner att den vill dö av den anledningen. Om man kunde garantera att få veta patientens egen innersta vilja så vore frågan lite lättare. Det är en komplex fråga att hantera.
Patientens fria vilja II
En del av de människor som tar livet av sig gör det för att de (felaktigt) fått för sig att det skulle vara bättre för omgivningen om de dog. Det kan man ju läsa i avskedsbrev, eller höra från människor som blev räddade i sista stund. Så det finns ju många skilda orsaker till att en människa "väljer" att ta sitt liv. Nej, vi ska verkligen inte fördöma den som tar sitt liv. Men det är inte säkert att en människa tar livet av sig av fri vilja eller med hänsyn till sig själv, ens idag. Ännu svårare kommer det troligen bli att avgöra de bakomliggande bevekelsegrunderna om det skulle bli lagligt med dödshjälp.
BGOL
Varför ska Svenska kyrkan hela tiden gå sin egen väg och börja experimentera som en trotsig tonåring? Se och lär av de stora moderkyrkorna, som står trygga i sin kristna syn på livets början och slut, sexualiteten och andra fundamentala frågor.