Ett genombrott med ­katoliker i Prideparaden

Irène Nordgren  leg psykoterapeut och reformkatolik 

Foto: Margareta Hjern

Svenska kyrkan är en förebild med sin öppet inkluderande syn på samkönade relationer

För första gången i Sverige deltog en katolsk grupp på cirka 20 personer i årets Prideparad i Stockholm.  Stor glädje, lycka och äntligen ett genombrott för reformsinnade katoliker också i Sverige när det gäller att – utan att bli tillrättavisade – visa offentlig öppenhet gentemot  samkönade relationer. För reform­katoliker är Svenska kyrkan här en förebild med sin öppet inkluderande syn på samkönade relationer bland såväl lekmän som präster och biskopar. Och som en konsekvens därav sitt deltagande i Prideparaden och anordnande av Kärlekens mässa i Storkyrkan som avslutning på Prideveckan. 

I Stockholms katolska stift har katolska präster – som inte aktivt predikar om synd och förtappelse när det gäller samkönade relationer – valt att offentligt inta en diplomatisk hållning  och ligga lågt. Som om diplomati var en utmärkande egenskap för Jesus när han vandrade på jorden och offentligt visade en för sin samtid olämplig och odiplomatisk hållning gentemot till exempel kvinnor, tullindrivare och samarier. 

Tack och lov finns det kända katolska företrädare utanför Stockholms katolska stift som valt att aktivt offentligt stödja hbtq-­rörelsen. I Tyskland finns Klaus Mertes SJ och i USA bildade ordenssystern Jeannine Gramick och prästen Robert Nugent 1977 hbtq-rörelsen New Ways Ministry.  I USA finns sedan länge också prästen James Martin SJ - kanske den mest kände förespråkaren som nyligen via hbtq-nätverket Outreach arrangerade en stor internetkonferens med cirka 300 deltagare från olika länder. Information skickades till påve Franciskus som i ett handskrivet personligt brev svarade och skickade sin välsignelse och uppmuntran för Outreach och James Martins  fortsatta arbete. 

Bibeln används ofta som slagträ i fördömandet av samkönade ­relationer. Ofta  uttalar sig personer - som inte behärskar bibelns grundspråk – ändå tvärsäkert  om vad skriften har att säga.

Professor i bibelvetenskap vid Enskilda högskolan i Stockholm, Thomas Kazen, beskriver i sin upplysande och informativa bok Smuts Skam Status (2018) antikens syn på hur det naturliga ramverket för sexuella handlingar har med makt och dominans att göra. Det vill säga alltid utövas i assymetriska förhållanden med en överordnad gentemot en underordnad.

Kazen beskriver att denna syn omfattades  även av Paulus när han beskriver sexuella handlingar i 1 Kor 6:9-10 mellan arsenokoitai/mansliggare och malakoi/mjukisar. Kazen påpekar att det för Paulus var onaturligt ”för en fri, vuxen man att inta en  underordnad kvinnoroll och utsätta sig för en mans penetration.”  Kazen – som behärskar bibelns grundspråk – beskriver hur fel det kan bli i bibelöversättningar och dess ödesdigra konsekvenser när bibelkommissionen i sin översättning 1981 använder begreppet ”homosexualitet” i 1 Kor 6:9. Det är en anakronism att tillämpa vår tids uppfattning av homosexualitet – ett begrepp myntat på 1800-talet – på Paulus uttalande.

I Bibel 2000 ändrades översättningen av den grekiska terminologin till ”män som ligger med andra män” – men även den översättningen ger enligt Thomas Kazen vår tids bibelläsare felaktigt uppfattningen att Paulus menade samma sak som vi i dag menar med begreppet homosexualitet, det vill säga sex mellan två vuxna jämställda samtyckande personer. I Paulus värld var dessutom den judiska Helighetslagen rådande som förbjöd en man att ligga ”kvinnoligg” med en annan man också utifrån sin syn på renhet, status, skam  och avsmak. 

Det civila samhället i Sverige avkriminaliserade homosexualitet 1944 som dock här betraktades som sjukdom ända fram till 1979. 

Som synd betraktad visar sig emellertid  samkönade relationer fortfarande vara elefanten i rummet i olika kyrkliga sammanhang däribland katolska kyrkan. Katolska kyrkans katekes  § 2366 – ”varje äktenskaplig akt per se ska vara öppen för att ge livet vidare” – utgör det främsta hindret för att acceptera preventivmedel  och samkönade relationer.

Viktigt att här påpeka att katolska kyrkans lära helt och hållet är en produkt av celibatära mäns uppfattningar  under 2000 år – något som  i våra dagar allt mindre visar sig gångbart.

Vi är många som tror att om Paulus vetat det vetenskapen i dag vet om homosexualitet så skulle Paulus ha  utökat sitt motto i Gal 3:28. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, hetero- eller homosexuell. Alla är ni ett i Jesus Kristus.

Irène Nordgren 
leg psykoterapeut och reformkatolik 
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Hbtq Pride

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Zofia Svensson /teolog och psykolog
Jag undrar, vad är det för personlig identitet som under texten skrev sig författare till detta artikel Irene Nordgren - REFORMKATOLIK?