Farväl till Sjömanskyrkan?

Styrelsen för Stiftelsen Sjömanskyrkan, Göteborgs stift
Foto: Ankara/Wikimedia Commons

Vi vädjar till Göteborgs stift att ompröva sitt beslut och ge Sjömanskyrkan möjlighet att även framgent få vara till glädje och stöd.

Sjömanskyrkan i Göteborg löper risk att läggas ned. Artikeln i Kyrkans Tidning nummer 44/19 ger en bild av det ekonomiska nödläget. Utan större stöd från kommun eller stift kan Sjömanskyrkan inte överleva.

Samtidigt är det en stor skara som varje dag samlas i kyrkan vid Stigbergstorget: sjömän som under en stor del av sitt liv haft Sjömanskyrkan som sitt ”andra” hem, en mötesplats där det alltid finns en öppen dörr.

Även många andra ensamma och kanske vinddrivna människor har upptäckt den öppna dörren och den goda gemenskapen.

Borde inte samhälle och kyrka kunna lämna ett gott stöd till att även i framtiden kunna hålla dörren vid Stigbergstorget öppen?

Vi vädjar till Göteborgs stift att ompröva sitt beslut och ge Sjömanskyrkan möjlighet att även framgent få vara till glädje och stöd.

Sjömanskyrkan behöver mera än en sjömanspräst: lokaler för gudstjänst och gemenskap, vatten och värme, båtbesökare och diakonal personal för sjuk-och hembesök.

Överge inte Sjömanskyrkan i Göteborg!

Styrelsen för Stiftelsen Sjömanskyrkan 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.