Fasa ut tidsbegränsat utlandskontrakt

Göran Wiking, präst
Det är hög tid att fasa ut det otidsenliga systemet med tidsbegränsade utlandskontrakt. Full anställningstrygghet ska givetvis gälla, anser debattören. foto: Johannes Frandsen

Varför ska kyrkokansliet ha privilegiet att i praktiken kunna avskeda utlandsanställda och ersätta dem med ny, handplockad personal?

Svenska kyrkans utlandsanställningar har nog i alla tider utgjort en gråzon. Svensk lag, som den om anställningsskydd, har aldrig gällt. Pensionsinbetalningar och försäkringar har varierat över tid och med kyrkokansliets ansvarigas kunnighet och ambitionsnivå.

Svårast har nog frågan om anställning och avsked varit. Anställningstryggheten, i praktiken kontraktsförlängning, är helt avhängig en bra relation med chefen, regionansvarig, och kontinuiteten där. Detta är lika ovärdigt som omodernt.

Det vanliga vid utlandsstationering har på senare tid varit kontrakt på två år. I princip kan dessa kontrakt förnyas ända fram till pension.

Formeln är att både arbetsgivare och arbetstagare ska vara överens om förlängning; den anställde som avslutar redan efter två år har med andra ord inget att skämmas för, även om etableringskostnaden kanske varit stor för arbetsgivaren. Ibland har det talats lite tyst om ett tak på tio år för just Utlandskyrkan, men det har också förnekats.

Om det finns någon samlad erfarenhet torde den visa att det är färre konflikter bland utlandsanställda än hemma.

På senare år har svensk lagstiftning blivit allt snålare, kyrkor och biståndsorganisationer får hålla personal i upp till fem år varefter viss välfärd, som subventionerad sjukvård via landstingen, upphör.

Det innebär en smärre kostnadsökning för arbetsgivaren som får teckna privat försäkring och anges ibland som orsak till att inte förlänga kontrakt. Detta är dock ett svepskäl; ingenting hindrar längre anställningar än just fem år.

Tänker man igenom frågan inser man att alla argument för tidsbegränsade kontrakt gäller också för tjänster i Sverige. Tänk så smidigt om till exempel domprostar bara fick jobba två år i taget med möjlighet till förlängning om både arbetsgivare och arbetstagare önskar det. Det vore dock lika olagligt som oönskat.

Det är hög tid att fasa ut det otidsenliga systemet med tidsbegränsade utlandskontrakt. Full anställningstrygghet ska givetvis gälla. Går det på tok finns samma möjligheter till omplacering eller utköp för utlandsanställda som för alla andra i Svenska kyrkan.

Om det finns någon samlad erfarenhet torde den visa att det är färre konflikter bland utlandsanställda än hemma; under alla omständigheter inte fler. Varför ska då kyrkokansliet ha privilegiet att i praktiken kunna avskeda anställda (läs: inte förlänga kontrakt) efter ensidigt gottfinnande och ersätta med ny, handplockad personal? Det är ett system som inte ens var modernt på 1900-talet.

Göran Wiking
präst med erfarenhet av ett antal utlandsstationeringar

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
GÖRAN SAGEN, f.d SKUT-präst .-Ordf. SKUT-Rådet i Skara stift
"Därom vet jag besked , ty jag var med...."(Fritt efter Fänrik Ståhls sägner) Därför: Två kommentarer till ovanstående: 1. "Ibland har det talats tyst om ett tak på tio år(anställning )för Utlandskyrkan men det har också förnekats." Nej så tyst var det inte redan i början av 90-talet. Då infördes verkligen en tioårsgräns dvs fem år med möjlighet till förlängning ytterligare max fem år. --Denna regel tillämpades dessutom retroaktivt på två prästfamiljer(varav jag tillhörde den ena). Vi sändes ut på helt andra villkor men tvingades hem.För egen del tvingades jag att under en mycket begränsad tid söka tjänst i Sverige, hustrun kom hem arbetslös och fyra barn rycktes upp från skola och kamrater. 2."Pensionsinbetalningar(...)har varierat över tid" Under en lång följd av år tillämpade SKUT "nettolönesystem" dvs vi avlönades SOM OM vi betalat skatt i Sverige, men det gjordes inte.Pension grundades dock på nettolönen varför pensionen idag ser ut som den gör....Ingen kompensation i efterhand har skett....efter 16 års SKUT-tjänst. Jag älskar högt SKUT/Utlandskyrkan ! Inte pga dess personalpolitik utan pga dess betydelse i glädje och sorg för svenskar och andra över hela världen !