Finansiera Ung resurs – för Svenska kyrkans framtid

18 unga vuxna som gått programmet Ung resurs i Svenska kyrkan

Efter Ung resurs-året väljer många att studera till kyrkliga profilyrken, skriver debattörerna. Foto: Bertil Ericson/TT

Det är en utmärkt rekryteringsbas för Svenska kyrkans profilyrken.

Nyligen föreslog kyrkostyrelsens arbetsutskott att inte vidare finansiera Ung resurs nationellt och det slutgiltiga beslutet ligger nu hos kyrkostyrelsen. Det innebär att programmet måste finansieras på ett annat sätt. En möjlig lösning är att stiften tillsammans bidrar ekonomiskt, men risken finns att alla stift inte har möjlighet. Då en av grundtankarna med Ung resurs är att alla, oavsett stiftstillhörighet, ska kunna söka fallerar den visionen om det inte kan vara en rikstäckande antagning. Ett rikstäckande program bör därför finansieras nationellt. 

Vi ser hur värdefullt det är att detta stiftsöverskridande praktikprogram ska fortsätta finnas, och därför anser vi att det är nödvändigt att fortsätta med ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan nationellt.

En ungresurspraktikant är minst lika värdefull för sin församling som församlingen är för praktikanten. Ett par ögon som kan ifrågasätta och komma med nya perspektiv är viktigt för både församlingens utveckling och verksamhet. Dessutom får praktikanten se en ny församling som kan ge ett nytt perspektiv på att vara kyrka. Individen får också växa i tro och ansvar och året är en utmärkt grund, vare sig man vill jobba i kyrkan, eller vara aktiv som idéell, deltagare eller förtroendevald.

För många är ungresursåret den första heltidsanställningen men till skillnad från många andra jobb så finns det ett stort skyddsnät. Förutom en handledare i församlingen och ansvariga på stiften möter ungdomen andra unga resurser, under kursveckor förlagda på folkhögskolor, som man kan utbyta tankar och erfarenheter med. Arbetet formas efter praktikants förmåga för en individanpassad utmaning, dock ersätter praktikanten aldrig ordinarie personal och är därmed aldrig huvudansvarig. Detta gör att fler vågar prova på att ta ansvar. Ofta erbjuder församlingen ett boende i närheten av arbetsplatsen. Året ger erfarenhet av arbetslivet och ökar chanserna på arbetsmarknaden.

Ung resurs har många praktikplatser och man blir matchad utifrån individens önskemål och församlingens behov. Det är lätt att söka över stiftsgränserna och många unga resurser väljer att göra sitt år i en annan församling än sin hemförsamling. Ung resurs har en rikstäckande rekrytering, till skillnad från traineeprogrammet som enbart finns i vissa stift och där ungdomar handplockas inom den egna församlingen istället för ett allmänt ansökningsförfarande. För att söka Ungresurs behöver man inte vara aktiv i en församling, utan vem som helst mellan 18 och 25 år kan söka. Även om tidigare erfarenhet är meriterande är det inget krav utan vem som helst som är nyfiken på Svenska kyrkan kan söka.

Allting pekar på att det kommer bli brist på samtliga profilyrken i kyrkan i framtiden. Ungresursåret är perfekt för unga som vill utforska eller upptäcka sin kallelse till tjänst. Unga vuxna får tillfälle att möta de olika yrkena på sin arbetsplats och diskutera kallelse med både kollegor, andra unga resurser, lärarna på kursveckorna samt rekryterarna. De som känner ett kall uppmanas att ta upp kontakten med respektive rekryterare för vidare samtal. Detta gör Ung resurs till en utmärkt rekryteringsbas för Svenska kyrkans profilyrken.

Vi har själva gjort Ung resurs och det var ett fantastiskt år som betytt mycket för oss. Vi tycker
att det är en självklar del i Svenska kyrkans satsning för unga vuxna och deras framtid. Därför
anser vi att Svenska kyrkan på nationell nivå bör fortsätta finansiera Ung resurs.

Ailin Skog, Ung resurs 2022/23, Skara stift, till hösten teologistudent
Elin Magnusson, Ung resurs 2022/23, Linköpings stift, till hösten fritidsledarstudent
Tilda Ljungberg, Ung resurs 2021/22, Göteborgs stift, flerförsamlingsanställd
Jonathan Larsson, Ung resrus 2022/23, Uppsala stift,
Martin Niklasson, Ung resurs 2022/23, Göteborgs stift, till hösten teologistudent
Andreas Hellquist, Ung resurs 2022/23, Göteborgs stift, till hösten kyrkomusikerstudent
Alexandra Hagman, Ung resurs 2021/22, Stockholms stift, anställd konfirmandledare
Mindra Hylander, Ung resurs 2021/22, Uppsala stift, församlingsassistent
Matilda Johansson, Ung resurs 2021/22, Göteborgs stift
Samuel Eriksson, Ung resurs 2021/22, Härnösands stift, tillsvidareanställd församlingsassistent
Medea Gustafsson, Ung resurs 2021/22, Karlstads stift
Wilma Hedin, Ung resurs 2021/22, Uppsala stift, församlingsassistent
Lovisa Dahllöf, Ung resurs 2023/24, Göteborg stift
Alexander Rydberg, Ung resurs 2023/24, Karlstad stift
Alice Welander, Ung resurs 2023/24, Skara stift, till hösten Svenska kyrkans grundkurs
Daniel Andersson, Ung resurs 2023/24, Västerås stift
Henric Liu, Ung resurs 2022/23, Göteborg stift
Tilda Tyrbo, Ung resurs 2022/23, Göteborg stift, till hösten teologistudent

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Otroligt viktigt och jag kan bara hålla med. När ska vi lära oss att vi måste satsa på rekrytering av unga?
Tack kära Ung resursare för ert engagemang i detta viktiga arbete. Vi är många som har kämpat under många år med denna satsning. Bland annat i Kyrkomötet. Vill hoppas och tro att kyrkostyrelsen fattar ett annat beslut än dess AU.
Tack till författarna av denna debattartikel! Det är för mig ofattbart att Kyrkostyrelsen står i begrepp att ta ett beslut som obstruerar mot Kyrkomötets tidigare fattade beslut. Det är precis sådan verksamhet som Ung resurs som behövs i Svenska kyrkan idag; en ingång för ungdomar som ofta leder till en tjänst inom något av våra profilyrken. Det torde underlätta rekryteringen betydligt! Jag vädjar till Kyrkostyrelsen att ta ett beslut som leder till att Ung resurs blir kvar men också gärna verka för att fler initiativ tas som leder till att fler ungdomar söker sig till Svenska kyrkan som arbetsplats. Kostnaden torde inte avskräcka. Mona Olsson, gruppledare för ViSK i Kyrkomötet