Folkkyrkan ska inte styras av staten

Jesper Eneroth (S) Niklas Larsson (C), ​​​​​gruppledare i kyrkomötet
Staten, alltså riksdag och regering, ska inte styra kyrkans inre liv och arbete. Därför är det fel att via konstitutionsutskottet reglera kyrkans angelägenheter, menar debattörerna. Foto: MIKAEL M JOHANSSON

Staten, alltså riksdag och regering, ska inte styra kyrkans inre liv och arbete.

Därför är det fel av Moderaterna att via konstitutionsutskottet reglera kyrkans medlemsavgift.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka och finns i hela Sverige. Svenska kyrkan är också ett fritt trossamfund och inte en statskyrka. Nu finns det krafter i Sveriges riksdag som i strid med kyrkomötets beslut vill ändra Svenska kyrkans sätt att organisera sig. 

Just nu vill Moderaterna i riksdagens konstitutionsutskott reglera Svenska kyrkans medlemsavgift genom att införa ett golv och ett tak, samt införa något de kallar fri församlingstillhörighet. Samtidigt motionerar Liberalerna i samma utskott om att avskaffa lagen om Svenska kyrkan i sin helhet.

Svenska kyrkan är sedan år 2000 inte längre en statskyrka, utan ett fritt trossamfund. Det var en välkommen förändring, som innebar att staten, alltså riksdag och regering, inte längre skulle styra kyrkans inre liv och arbete. 

Som ett resultat av relationsförändringen mellan kyrka och stat infördes lagen om Svenska kyrkan, en lag som var fullkomligt nödvändig för att få igenom relationsförändringen. 

Det är oansvarigt handlat av Liberalerna i riksdagens konstitutionsutskott att utan vare sig utredning, samverkan eller diskussion vilja ändra grunden för hela relationsförändringen.

Svenska kyrkan är således en demokratisk organisation byggd på representativ demokrati. I kyrkoordningen slås det fast att ”Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt kyrkosamfund [som] har stor frihet att utforma sin organisation utifrån vad som i varje tid bedöms som mest ändamålsenligt.” 

Att då bryta denna ordning genom att ta ett annat beslut i riksdagen skulle innebära att man totalt ignorerar både den demokratiska strukturen inom kyrkan och den överenskommelse som slöts år 2000. 

Det är oansvarigt handlat av Liberalerna i riksdagens konstitutionsutskott att utan vare sig utredning, samverkan eller diskussion vilja ändra grunden för hela relationsförändringen. 

Gällande Moderaternas förslag kan vi konstatera att kyrkomötet så sent som i november förra året med mer än tre fjärdedels majoritet beslutade säga nej till införandet av den så kallade fria församlingstillhörigheten. 

Frågan om valfri församlingstillhörighet har tidigare behandlats av kyrkomötet 2001, 2009, 2010, 2011 och 2014.  Svenska kyrkans högst beslutande organ har således utrett och behandlat frågan vid ett flertal tillfällen och varje gång kommit fram till samma svar – nej. 

Sveriges riksdag ska inte lägga sig i sådana inre angelägenheter för Svenska kyrkan. Det är en fråga som knappast ska regleras i lag, utan beslutas av Svenska kyrkans egna beslutande organ. Svenska kyrkan är demokratiskt organiserad och kyrkomötet utses av medlemmarna i direkta val. 

För oss och Svenska kyrkan är det viktigt att territorialprincipen ska råda för medlemskap i församlingen.

Moderater och Liberaler i kyrkomötet, som vurmar för en annan kyrkosyn än den som en kraftfull majoritet av kyrkomötet står för, måste acceptera ett demokratiskt beslut i kyrkomötet, och inte använda Sveriges riksdag som omväg för att styra kyrkan i en annan riktning än den kyrkan själv i demokratiskt ordning beslutat om. 

För oss och Svenska kyrkan är det viktigt att territorialprincipen ska råda för medlemskap i församlingen, det vill säga att man är medlem i den församling där man bor. Det är rimligt och logiskt att medlemskapet knyts till bostadsort för möjlighet till långsiktig och jämlik planering av verksamheten. Tänk dig själv det orimliga i att bo i exempelvis Malmö men samtidigt betala kommunalskatt i Danderyd. 

Församlingens geografiska gräns är dessutom en grundläggande del av Svenska kyrkans tradition och självförståelse. Om territorialprincipen lämnas riskerar man att på sikt att kraftigt försämra möjligheterna att fortsätt vara en kyrka som bedriver verksamhet och finns i alla delar av Sverige. 

Låt Svenska kyrkan själv bestämma hur medlemskapet ska ordnas. Låt Svenska kyrkan fortsätta vara ett fritt trossamfund. 

Vi står upp för Svenska kyrkan som ett fritt trossamfund, och räknar med att riksdagen med kraft avslår Moderaterna och Liberalernas förslag som innebär att riksdagen ska styra kyrkans inre liv.

Jesper Eneroth (S)
gruppledare i kyrkomötet

Niklas Larsson (C) 
gruppledare i kyrkomötet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Niklas Larsson och Jesper Eneroth har rätt i sin kritik om att Svenska Kyrkan inte skall styras via riksdagen. Jesper och Niklas, det skulle vara välgörande och uppfriskande om ni också kunde säga att Svenska Kyrkan inte heller skall styras av Socialdemokraternas partikongress eller Centerns partistämma. All den kritik ni (Jesper och Niklas) framför mot M och L är fullt ut tillämpbar på S:s och C:s agerande i Svenska kyrkan. S och C är i praktiken de stora och avgörande motståndarna till en kyrka som är fri från partipolitik och inblandning från stat och myndigheter. Jesper och Niklas, ni har skrivit kloka ord. Gå nu också och gör vad ni själva sagt.
Socialdemokraterna är de som med sin storlek gör, att de andra partierna inte heller vågar lämna arenan. Lösningen är alltså att S som parti upphör som förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Först när S lämnar kyrkan i fred är vi fria!
Heder åt den kommentator som kunde skriva detta så sakligt, utan sarkasmer!
Håller absolut med tidigare kommentarer. Partipolitik hör inte hemma i kyrkan och därför bör inte vare sig (S), (C),(SD) eller andra, mer eller mindre partipolitiska grupperingar framföra annat än kyrkopolitiska åsikter i KM m.fl. instanser. Vi behöver en demokrati som är väl förankrad i våra församlingar och framför våra församlingsbors åsikter, inte centralstyrda politiska "dogmer"