Förtroendevalda bör fira gudstjänst

Johan Wierup

Utan gudstjänstgemenskap finns egentligen ingen levande församling.

Jag har arbetat som präst i Svenska kyrkan i över femtio år varav tjugo år i Svenska kyrkan i utlandet. Efter min pensionering blev jag invald i kyrkofullmäktige och kyrkoråd och har nu varit förtroendevald i två mandatperioder.

Vid en biskopsvisitation i kontraktet för några sedan samlade biskopen alla förtroendevalda till en stor samling i kyrkan. Jag minns särskilt att biskopen sa följande: ”Er viktigaste uppgift i församlingen är att deltaga i gudstjänsterna. Det finns inget som är viktigare!”

Heder åt denna biskop! Min bild och erfarenhet är att majoriteten av de förtroendevalda inte deltar i församlingens gudstjänstliv, vilket jag har väldigt svårt att förstå. Gudstjänsten är ju en kraftkälla och en glädje. Utan gudstjänstgemenskap finns egentligen ingen levande församling.

Om man är medlem i en hembygdsförening, idrottsförening eller en föreläsningsförening så är det ju naturligt och självklart att vara med i de aktiviteter som ordnas men så upplever jag tyvärr inte att det är i många församlingar.

Om de flesta av kyrkans förtroendevalda firade gudstjänst regelbundet tror jag mycket skulle bli bättre i församlingen. Jag anser att om man inte tycker det är viktigt att fira gudstjänst så bör man inte vara med i vare sig kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. Om vår Svenska kyrka ska överleva och växa så är gudstjänstlivet oerhört viktigt inte minst för de som är förtroendevalda. Jag hoppas att de som nu blir invalda i förtroendeställningar efter det kommande kyrkovalet tar tag i denna viktiga fråga.

Johan Wierup

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

2 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Magnus
Ska vi då börja kontrollera närvaro på gudstjänsterna? Hur hög närvaro på gudstjänster måste man nå upp till för att då vara godkänd enligt Johan? Är det 100 procent som gäller? Godkänd frånvaro med en lapp som någon skriver på? Eller kan man komma undan med 50 procent? Jag går regelbundet på gudstjänst i mitt pastorat. Men jag är med i hembygdsförening där jag aldrig går på möten eller aktiviteter. Där borde jag då inte vara välkommen.
Lena
Förtroende valda bör fira gudstjänst. Kanske dags att de förtroendevalda visar intresse för oss medlemmar liksom prästerna, diakon mm. Vi verkar ju inte finnas för varken de förtroendevalda eller för prästerna. Dags att ni börjar inse att utan oss medlemmar och våra pengar, finns det ingen Svenska kyrkan. Varför engagerar de sig bara i icke medlemmar, personer som aldrig kommer bli kristna. Utan de som inte är med i Svenska kyrkan, ser bara möjligheten till att utnyttja saker som är gratis. Sedan frågan vem betalar för alla kyrkorna utomlands och de anställdas löner???