Befrielse att ta emot Jesus som frälsare

Christian Braw
Den människa, som inte tar emot Jesus som Frälsare, ser i Bibeln bara krav, skriver insändarskribenten. Foto: Colourbox

Den människa, som inte tar emot ­Jesus som Frälsare, ser i Bibeln bara krav.

Låt mig börja med en liten personlig erfarenhet. På Österportskolan i Malmö hade jag folkskol­lärare John Bondesson, som gått ut seminariet 1920. På den tiden stod liberalteologin på maktens tinnar. Bondessons kristendomsundervisning bestod mest i att han förklarade bort Jesu under. I undren avslöjar ju Jesus steg för steg att han är sann Gud, som blivit sann människa.

Men så blev det inte med John Bondessons undervisning. Han förklarade i stället bort ­undret som tecken, ofta på ett ­krystat sätt, som vi barn givetvis inte kunde genomskåda. Av brödundret, där Jesus av fem bröd och två fiskar mättade de fem tusen, blev en etisk appell, som fick människor att dela med sig av sin medhavda mat. Varför? Sannolikt därför att seminarielektorn hade haft en ”naturvetenskaplig världsuppfattning” enligt vilken allt som sker har orsaker, som är möjliga att genomskåda – och behärska – för det mänskliga förnuftet. Vad blev det av brödundret i hans undervisning? Det blev ett etiskt krav: Vi skall dela med oss! Eller närmare bestämt: Ni skall dela med er! Av det som var ett evangelium blir ett krav eller en princip. I stället för Jesus – Gud och människa – blir det en abstraktion, en etisk princip.

Det var fler än John Bondesson som gick ut seminariet 1920, och det fanns flera seminarielektorer som undervisade på det sättet. Är det den undervisningen som präglat hela Sveriges folk och som är en viktig källa till bilden av kristen tro i Sverige? Är det en av orsakerna till sekulariseringen? För detta är ju inte kristen tro. Detta är bara: ”Ni borde!”

Faktiskt är inte John Bondessons seminarielektor den förste som vanställt evangelium på detta sätt. Det är i år 80 år sedan En bok om kyrkan kom ut, och i en av uppsatserna möter vi just detta. Herbert Olsson undersökte Luthers syn på den yttre och den inre Kyrkan, och han visar att Luther har sett hur det blir, när Bibeln uppfattas utan tron på Jesus. Då blir det bara krav och dom. Den människa, som inte tar emot ­Jesus som Frälsare, ser i Bibeln bara krav. Men när man tar emot Jesus som frälsare blir det till befrielse, framtid och glädje. Det är verkligen som S:t Johannes skriver i sitt första brev: Bekännelsen till att Guds son blivit människa är sanningens kännetecken. Där den bekännelsen finns, där är sanningen. Där den inte finns, där finns inte sanningen. Och ju mer centrum finns i bekännelsen till Jesus som sann Gud och sann människa, dess mer blir evangelium förkunnat, mottaget och älskat.

Christian Braw

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kristen tro

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Adam
Underbart! Amen!