Greta Thunberg bär ett budskap från Gud

Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan Joakim Kroksson, miljödiplomerare i Svenska kyrkan
Foto: TT

SLUTREPLIK. En profet är en person som kallats av Gud att förkunna Guds vilja, skriver Anna Ardin och Joakim Kroksson i en slutreplik om Greta Thunberg som profet i vår tid. 

Vi påstår att Greta Thunberg bär ett budskap från Gud. Samma budskap som biskopar och påvar bär, med samma övertygelse, men utan att höras genom bruset på samma sätt. Präst Patrik Pettersson tar då i med hårdhandskarna och dömer ut vår uppmaning att lyssna på den här rösten som uppmaning till avgudadyrkan. 

Det är tråkigt att läsa en vuxen människa, dessutom teolog, håna en världsvid rörelse för att värna skapelsen med ord som kult, dyrkan och PR-industri. Och samtidigt vurma för just kyrkan som institution.

Att hävda att en sann profet måste finnas i en kyrklig kontext är nästan lite skrattretande när man tänker på Jona som varnade folket i fiendestaden Nineve eller Jesajas roll som rådgivare till kungar. Men när man tänker på Jeremias berömda tempelpredikan - där han dömer ut verksamheterna i templet om de inte åtföljs av ett liv i enlighet med guds vilja, ett liv för rättvisa, rättfärdighet och omsorg om människa och skapelse så blir det rentav märkligt. En falsk förtröstan på templet, kulten och riten anses nämligen lika förkastligt som avgudadyrkan. 

Det som kännetecknar en profet är ju inte alls att hen vänder sig till kyrkan. En profet vänder sig till höga och låga, befolkning och makthavare, bedömer deras situation och anger hur de ska handla. Ibland yttrar profeten sig också om framtiden, som det står i uppslagsdelen till Bibel 2000. Profeterna var människor med en kallelse att säga även det som var obekvämt att höra, som vågade förutsäga olycka. Att i Herrens namn lova välgång som inte infrias kännetecknar en falsk profet. 

En profet är en person som kallats av Gud att förkunna Guds vilja.

Jeremias brinnande eld i sitt inre när han försökte tiga, sjögräset som slingrar sig kring Jona och försöker kväva honom när han inte talar och Gretas svåra ångest innan hon började tala har djupa släktskap. Gud har inte övergett oss, trots förändrade politiska och religiösa omständigheter, budskapet är tydligt, nu är det upp till oss att lyssna.

Anna Ardin

diakon i Equmeniakyrkan

Joakim Kroksson

 miljödiplomerare i Svenska kyrkan

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Att veta är bra i många sammanhang, innan man ropar ut sitt budskap. Regnskog skövlas och mycket bränns upp med stora koldioxidutsläpp Regnskog tar hand om mycket vatten som sedan avdunstar och förs upp som i sin tur blir regn som faller ned någon annan stans. Dessutom blir regnskogen bevattnad och växer samtidigt som koldioxid lagras i grenar stammen mm. Greta Thunberg skulle nog ha gått kvar i skolan istället för att föra ut miljöpartiets ytliga kunskaper. Nils Ronquist