Grupp ska arbeta med musik till kyrkohandboken

Peter Lindvall, kyrkokansliet i Uppsala
Foto: Marcus Gustafsson

REPLIK. Arbetet med att formera en musikkommitté, vars uppgift är att arbeta vidare med kompletterande musik till kyrkohandboken har inletts, svarar Peter Lindvall.

Mattias Lundberg har i Kyrkans Tidning nummer 31/32 2019 ställt frågan om vad som hänt med inrättandet av ett centralt musikråd och om kyrkostyrelsen inlett arbetet med kompletterande musik till kyrkohandboken.

Kyrkostyrelsen tillsatte i juni 2018 kyrkostyrelsens musikråd, som hade sitt första möte i oktober 2018. Rådet är ett beredningsorgan för kyrkostyrelsen och har till uppgift att, med utgångspunkt i det vägledande dokumentet Svenska kyrkans plattform för musik, föreslå strategier på en rad områden, bland annat när det gäller att stimulera till nyskapande av kyrkomusik och hur gudstjänstlivet kan tillföras ny gudstjänstmusik.

Arbetet i musikrådet kan fortlöpande följas genom Svenska kyrkans hemsida och här.

Kyrkostyrelsen har också gett kyrkokansliet uppdraget att bereda frågan om kompletterande gudstjänstmusik i samarbete med musikrådet. Arbetet med att formera en musikkommitté, vars uppgift är att arbeta vidare med kompletterande musik till kyrkohandboken har inletts. Förslag på uppdrag och förutsättningar för en musikkommitté samt tillsättning av denna ska efter beredningen i musikrådet presenteras för kyrkostyrelsen under hösten 2019.

Peter Lindvall
chef för enheten för pastoral utveckling med ekumenik vid kyrkokansliet i Uppsala

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.