Hjälpa människor i nöd är kyrkans uppdrag

Lars Linder, Roger Olsson s-ledamöter i kyrkomötet

Foto: Getty

Svenska kyrkans internationella uppdrag innebär att stödja och hjälpa människor i nöd runt om i världen, att sprida evangeliet och att främja fred och rättvisa

Anna Sundberg och Daniel Engström (SD) skriver i Expressen (221101) att det inte är kristet att ta ansvar för all världens folk. Det är en uppfattning vi som socialdemokrater inte delar.

Kyrkan har en viktig roll att spela inte bara i vårt eget samhälle utan även internationellt. Svenska kyrkans internationella uppdrag innebär att stödja och hjälpa människor i nöd runt om i världen, att sprida evangeliet och att främja fred och rättvisa. För att uppnå detta är det viktigt att våra förtroendevalda är väl informerade om kyrkans arbete och uppdrag på den internationella arenan.

Under senare år har det kommit flera uttalanden och förslag från förtroendevalda på olika nivåer i Svenska kyrkan, som hävdar att Svenska kyrkans verksamhet ska fokusera främst på etniska svenskar, eller att den ska begränsas till de som delar vår kristna tro. Ofta med en oerhört snäv tolkning av missionsbefallningen som teologisk ursäkt.

Detta tar vi som kristna socialdemokrater kraftfullt avstånd från. Denna nationalistiska hållning förpassades efter andra världskriget till historiens skräpkammare tillsammans med socialdarwinism och rasbiologi.

Men nu har alltså Sverigedemokraterna åter öppnat dörren till detta teologiska haveri. Därför är det av yttersta vikt att vi som kristna gör allt vad vi kan för att aktivt sprida kunskap om vad evangeliet står för. I Bibeln talas det vid upprepade tillfällen om att människans uppgift är att ta hand om de som lider. Solidaritet med sjuka, hungrande och utsatta – oavsett deras nationalitet eller konfession – är något vi som socialdemokrater har en över hundraårig historia av.

Som kristna socialdemokrater är det djupt rotat i oss att stå upp för ett internationellt engagemang. Detta är en ståndpunkt som vi delar med en stor grupp i vårt samhälle. Vi ser redan idag att stödet för Act Svenska kyrkan är stort bland svenska folket. Julinsamlingen 2022 slog rekord med sina 52,9 miljoner. Act Svenska kyrkan arbetar alltid tillsammans med lokalt förankrade partners som är en del av den verklighet vi vill stödja. Idén är samarbete och samverkan, dialog och förståelse. Alltid med allas lika värde och rätt som utgångspunkt. Vi ger aldrig upp idén om samtal som metod för utveckling.

Vi socialdemokrater i Svenska kyrkan kommer aldrig att överge vårt engagemang för internationell solidaritet, oavsett vilket ”teologiskt” mischmasch som (främst) sverigedemokratiska kyrkopolitiker för fram. Vi hoppas också att denna hållning delas av fler nomineringsgrupper inom Svenska kyrkan.

Lars Linder
(s-ledamot i kyrkomötet)

Roger Olsson
(s-ledamot i kyrkomötet)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Nils Ronquist
Tack för att de socialdemokratiska skribenterna tar avstånd från herrskapet Myrdahls (S) rasbiologiska experiment och slutsatser. Omvårdnad av fattiga och utsatta medmänniskor har socialdemokraterna ansett vara statens område att (miss-)sköta. Sedfan anser jag att man aldrig får blanda ihop politik och religion. Socialdemokraterna har avskaffat religion. Som enskild socialdemokrat ja, men som representant för Socialdemokraterna nej. Rubriken på debattartikeln ger mig fundering: Vem har ansvaret egentligen? Kyrkan eller samhället?