Ingenting kan vara viktigare än gudstjänst

Henrik Lööv, präst

Foto: Maria Hansson

Den är det som gör vår kyrka till kyrka.

I den Augsburgska bekännelsen klargörs vad kyrkan är. Här står att läsa ”…kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas.” (Confessio Augustana, VII.) Här står alltså så mycket mer än vad kyrkan ska göra, här förklaras kyrkans själva identitet, det både nödvändiga och tillräckliga villkor som gör en kyrka till just kyrka.

Det har i tidigare KT gått att läsa reflektioner kring att gudstjänsten tar resurser som bättre borde prioriteras till annat med tanke på det magra deltagandet. Jag stämmer helt in i krisinsikten om att allt för få idag firar gudstjänst. Med tanke på gudstjänstens helt avgörande roll för kyrkans själva identitet är det en kris vars allvar inte kan överskattas.

Jag kan till och med stämma in i tanken på att vi behöver fundera på vilka resurser vi använder i våra gudstjänster. Men där jag vill slå in på en annan väg är motivet för ett sådant avvägande. Motivet bör inte vara en ekonomisk besparing utan frågan om hur vi utformar dessa mycket små gudstjänster bäst.

Det finns tillfällen då besöksantalet är så få att det för alla vore bättre att ha bara prästen på plats och fira en enklare gudstjänst eller mässa där liturgin speglar den närvarande församlingens möjligheter. Men att vilja ta resurser från det allra viktigaste vi har, för att använda den till annat som ges bilden som mer angeläget, kan inte vara i linje med gudstjänstens position.

Det är alltid rätt att ge pengar till de fattiga men det är också rätt att smörja Jesus med dyrbar olja. Att i gudstjänsten sjunga Guds lov i vårt Gloria eller lovprisa Gud i prefationen med mera. Det är också i gudstjänsten sakramenten har sin plats. Här möter vi Jesus själv i bröd och vin samt tar emot nattvarden till ”… syndernas förlåtelse, liv och salighet.” (Lilla katekesen Femte huvudstycket). Här står dopet öppet och välkomnande för varje människa. Vad kan vara viktigare än att erbjuda människor detta?

Poängen är inte att annat än gudstjänsten är oviktigt men när nu dess position tycks ifrågasättas ser jag denna påminnelse som angelägen. Påminnelsen om att bland allt det viktiga kyrkan gör, bland församlingens grundläggande uppgifter, kan inget vara viktigare än gudstjänst. Den är med kyrkoordningens ord ”kyrkolivets centrum” och det som gör vår kyrka till kyrka.

Henrik Lööv, präst

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Gudstjänst

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Jerry Overbeeke
Jag tror uppriktigt att kyrkolivetscentrum borde vara strävan efter att se Kristus i vår nästa. Allt annat är medel för att förverkliga detta.