Instiftelseorden en sakramental berättelse

Kerstin Wimmer TD, systematisk teologi, präst i Svenska kyrkan
Nattvard

Foto: Getty

Ur en liturgisk aspekt anser jag att den sakramentala berättelsen (instiftelseorden) vinner på att ”sticka ut” i nattvardsbönen.

REPLIK

”Varför är denna natt olik alla andra nätter?” frågar det yngsta barnet vid det judiska påskfirandet, Pesach. Barnens frågor mynnar ut i en berättelse hämtad från Haggada, en central text i firandet av påskmåltiden. Svaret är berättelsen om folkets utvandring ur lidandet i Egypten. Med G-ds hjälp kommer räddningen. Denna återkommande berättelse är själva höjdpunkten, själva essensen, vid det judiska påskfirandet.

”Varför gör vi detta? skulle ett barn kunna fråga efter den första delen av nattvardsbönen i vår högmässa. Svaret är, detta gör vi för att ”Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav…” Detta för att understryka berättelsen, själva essensen av Jesus Kristus som vår befriare. I denna mening kan vi tala om instiftelseorden som en sakramental berättelse.

Att som Brodd försvara uttrycket ”tackade dig” gör att instiftelseorden ombildas till en bön, en del av nattvardsbönen. Brodd skriver: ”Om hela bönen (nattvardsbönen) riktar sig till Fadern så gör också instiftelseorden det. Denna förändrade syn på nattvarden i vår evangelisk-lutherska kyrka har jag svårt för att förena med vår kyrkas bekännelse och lära. Dessutom talar, vare sig kyrkohandboken, eller kyrkoordningen om konsekration utan om det välsignade brödet. Om någon är osäker på vem Jesus tackar går det naturligt vis att säga ”tackade Gud.”

Inom den liturgiska forskningen idag talar vi alltmer sällan om ”verba formalia” utan om ”the Institution Narrative” för att framhäva den kommunikativa aspekten med församlingen. Just såsom Jesus kommunicerade med sina lärjungar vid den sista måltiden så kommunicerar Jesus med församlingen idag: ”Tag och ät.” (Se not nedan Burns, Pickstock och Wimmer).

Det ekumeniska samarbetet kring BEM (Baptism, Eucharist, Ministry) har fördjupat och vidgat vår förståelse av nattvarden på många sätt. Inte minst beträffande epiklesen, bönen om Anden. Varje söndag ser vi, i en djupare mening, som en Påskdag och den återkommande berättelsen om Jesus Kristus, vår befriare är vår grund.

Det är naturligtvis ingen tillfällighet att vid sjukkommunion i svåra omständigheter krävs enligt kyrkohandboken enbart instiftelseorden samt utdelandet av det välsignade brödet och vinet. I dessa livets yttersta omständigheter uttrycks den innersta kärnan av nattvardens innebörd, vår grundberättelse.

Ur en liturgisk aspekt anser jag att den sakramentala berättelsen (instiftelseorden) vinner på att ”sticka ut” i nattvardsbönen. Efter inledningen av nattvardsbönen, efter några sekunders paus, bör berättelsen framhävas för att sedan fortsättas med nattvardsbönen. Detta leder till en mer liturgisk dynamik med både pedagogiska och teologiska implikationer.

Kerstin Wimmer
TD, systematisk teologi, präst i Svenska kyrkan

 

Stephen Burns. 2006. SCM Studyguide to Liturgy. London: SCM Press, p 37.

Catherine Pickstock. 1998. After Writing: On the Liturgical Consummation of Philosophy, Oxford, UK/Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd/Inc, p 225.

Kerstin Wimmer. 2022. A Broken Hallelujah: A Theology of Martin Luther’s Liturgical Simul. Department of Systematic Theology, University of Copenhagen, p. 200-202.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Präst
Det myckna talet om "berättelse" är ett postmodernt försök att komma ifrån sanningsfrågan och det historiska. I sammanhanget med nattvarden så märks det också en slags calvinistisk tendens att se instiftelseorden som enbart en förkunnelse för församlingen, men inte som konsekrerande ord som gör brödet respektive vinet till Kristi kropp/blod (samtidigt som vi lutheraner givetvis fortsätter att se dem som också bröd resp vin). Att instiftelseorden till nöds räcker för att fira nattvard gör för övrigt inte att det andra är oväsentligt. När jag firar sjukkommunion använder jag därför en hel nattvardsbön (med epikles före instiftelseorden) även om det i en yttersta nödsituation går att vara en mer minimalistisk.
BGOL
Vilken konstig teologi. Hur kan man förminska eukaristin till en berättelse? Berättar gör prästen i predikan, där är fokus på församlingen. I eukaristin bärs mässoffret fram, allt fokus på Honom.
Gunilla Johansson
Tack för ett insiktsfullt och utåtblickande inlägg
Olaf
Bra skrivet! Instiftelseorden är en berättelse som riktar sig till församlingen. Därför brukar jag vända mig mot församlingen medan jag läser instiftelseorden eller lyfta blicken mot församlingen.
Konsekration
BEM, biskopsbrevet om nattvarden, Augsburgska bekännelsens apologi och konkordieformeln talar om konsekration. Alla dessa är bekännelsedokument i Svenska Kyrkan.
”Sakramental”
Det är ju inte berättelsen som är sakramental, utan unionen (Sacramentliche Einigkeit) : att Jesus lovat vara i nattvardens bröd och vin. Det finns inget stöd för att ”instiftelseorden” var närvarande i de första två århundradenas nattvardsböner. Nattvarden handlar inte om ”berättelsen om Jesus som vår befriare” - utan om Kristus som binder sin egen offerdöd (till syndernas förlåtelse) vid en måltid som Kyrkan har att äta för att bevaras i honom och få del av hans löften. (Joh 6:53)