Involvera medlemmarna mera i kyrkovalet 

Birgitta Schönbeck Persson Rydebäck
Arkivbild. Foto: Marcus Gustafsson

Kyrkoval har spelat ut sin demokratiska roll. Kostsamma kyrkoval vart fjärde år måste förändras för att medlemmarnas tilltro ska öka, menar debattör Birgitta Schönbeck Persson.

Av egen erfarenhet av två kyrkoval är min upplevelse att det behövs förändring. Ska Svenska kyrkan växa och bestå måste medlemmarna få mer inflytande. 

Samlingslistor i kyrkoval ska vara öppet för alla intresserade kunniga och lämpliga medlemmar. Presentation av medlemmar på valbara listor tydliggöras. Församlingsträffar med presentation och möjlighet att ställa frågor.

Vid demokratiska kyrkoval är det rimligt för väljarna att få information och redogörelse om vad denna person kan tillföra i församlingen. 

Partipolitik måste bort från kyrkoval. Opolitiska listor i senaste kyrkovalet blev ändå partipolitik vid tillsättande av styrande platser i kyrkoråd och fördelning i fullmäktige.

Demokrati i ordets betydelse gäller inte i dessa sammanhang. Du har möjlighet att kryssa för vissa namn. Men det är i verkligheten en liten utvald grupp, valberedningen, som i samtycke avgör valresultatet. Alltså inte den röstande medlemmen. 

Kyrkoval har spelat ut sin demokratiska roll. Dessa kostsamma kyrkoval vart fjärde år måste förändras för medlemmarnas tilltro ska öka. Som det nu är kan samma personer väljas in och sitta kvar på sin tredje mandatperiod i kyrkoråd .

Svenska kyrkans organisation måste närma sig sina medlemmar. Kyrkomötet består av partipolitiker som representeras av alla politiska partier. Politiker sköter mandatfördelning i utskott i stift  och församlingar. Demokratiska kyrkoval liknar alltmer val till allmänna politiska val.

Vill Svenska kyrkan behålla sina medlemmar i dag och framtiden måste en förändring vid nästa kyrkoval september 2021.  

Birgitta Schönbeck Persson
Rydebäck

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.