Känsloargumentation förvillar läsaren

Martin Blecher Generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige Israel

Det vore klädsamt om läsaren gavs en bredare förståelse om hur det kommer sig att Israel genomför den specifika aktion som är planerad skriver Generalsekreteraren för Vänskapsförbundet Sverige Israel i en replik. 

REPLIK

Det är helt i sin ordning att ta upp det omoraliska och oförsvarbara i att vräka och konfiskera människors hem. Vem som än tar del av den informationen kan knappast lämnas oberörd.

Problemet med Kerstin Dahlbergs artikel är att hon skapar ett sammanhang där den israeliska staten framstår som laglös och anarkistiskt helt i nåder på ondskefulla israeliska bosättare.

Naturligtvis kan man ha åsikter om den israeliska ockupationen. Men landet är ingen laglös stat. Ingenting sker i ett vakuum. Israel, liksom Sverige, har alltid haft lagar om expropriering av mark. Vi kan tycka riktigt illa om dessa lagar.  Likväl är det lagar som tillämpas av landets rättssystem (som är väldigt väl ansett utomlands).

Den aktion Kerstin Dahlberg åsyftar till är konfiskeringar planerade i Jerusalem.

I stadsdelen där exproprieringen äger rum bodde ursprungligen jemenitiska judar som anlände till Jerusalem i slutet av 1800-talet. De judiska invånarna tvingades ut ur grannskapet och deras hem rasades 1938 av brittiska myndigheter under arabiska revolter i området.

Enligt israelisk lag har judar rätt till expropriering förutsatt att det var mark som ägdes av judar före 1948. Fallet har prövats i domstol och man har kunnat påvisa ett ägarskap i enlighet med ovanstående kriterier.

Det är helt i sin ordning att ha synpunkter och medmänsklig sympati med dels de antal människor som vräks, och dels att dessa palestinska familjer som berörs är födda och uppvuxna i området. Men ingenting sker ur ut vakuum. Lagar om expropriering är till för att följas i Israel såväl som i Sverige.

Martin Blecher
Generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige Israel

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.