Klimatkompensation är inte tillräckligt och kan ifrågasättas

Jennie Högberg präst i Svenska kyrkan
Foto: Marcus Gustafsson, Getty

Israel-Palestinafrågan är oerhört viktig men behöver utvecklas på annat sätt än att flyga stora grupper till Jerusalem. 

Pauline Färdow, Emma Jansson och Martin Wallén skriver att de ifrågasätter flygresa till Jerusalem som Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) arrangerar för 50 präststuderande, lärare och medarbetare.

Skribenternas beslut att inte delta i resan grundar sig i solidaritet med Guds skapelse som människan fått i uppdrag att vårda.

Jag stöder deras beslut. Jag studerade själv vid SKUI läsåret 2017/18. Under hösten 2017 reste en av klasserna med flyg till Bossey Ecumenical institute i Schweiz.

Personalen reste samma läsår med flyg till Assisi. Det sades då, bland lärare och elever, att resan till Bossey av klimatskäl var skolans sista flygresa med en grupp.

Inget beslut var taget men min bild var att det fanns engagemang både bland elever och personal i den riktningen.

Israel-Palestina- frågan är oerhört viktig men behöver utvecklas på annat sätt än att flyga stora grupper till Jerusalem.

Sedan dess har man fortsatt flygresorna till Bossey och dessutom lagt till en större gruppresa med flyg till Jerusalem. Hur kommer det sig att SKUI fortsätter flyga med grupper?

Jag fick möjlighet att göra min verksamhetsförlagda utbildning i Nice. Jag valde att resa med tåg. I praktiken innebar det att jag behövde boka resan själv och lägga ut pengar för resan medan de präst- och diakonkandidater som flög till sin verksamhetsförlagda utbildning fick den bokad av skolan och slapp ligga ute med pengar.

Förklaringen var att det 2018 inte fanns en rutin för att boka tågresor utomlands, endast flygresor. Är det inte dags att ändra rutiner för att stärka hållbart resande?

Israel-Palestinafrågan är oerhört viktig men behöver utvecklas på annat sätt än att flyga stora grupper till Jerusalem. Solidaritet med världens alla människor och hela Skapelsen måste stå högst på agendan.

Klimatkompensation är inte tillräckligt och kan dessutom vara etiskt tvivelaktigt.

Dagens Nyheters granskning av klimatkompensation genom trädplantering visar att fattiga människor i många länder drivs bort med våld från sin mark.

Jennie Högberg
präst i Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.