Kommunikation är allt – även i kyrkan

Kjell Cronert, förste vice i kyrkofullmäktige, kyrkvärd
Foto: Getty

Kyrkan måste på alla nivåer nivåer ta tag i kommunikationsfrågan, uppmanar debattör Kjell Cronert. 

Kommunikation är allt, så brukar jag inleda mina föredrag om ”reklam” och ämnesfrågan har blivit aktuell utifrån att kyrkan slutat att annonsera i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Men ska nu sanningen fram så är frågan förstås så oändligt mycket större än annonsering i DN och SvD. 

I många pastorat är ”reklam” något nödvändigt ont och inte en möjlighet och snabbt kommer detta att indirekt påverka kvaliteten på den ”reklam” man gör. Det kan vara så enkla saker, som vikten av mellanrubriker för att skapa bättre förutsättningar för budskapsöverföringen men också bildval etc. Ja, även ämnesvalet.

Att lyckas att överföra kyrkans budskap bygger på kunskapen om att all kommunikation är på mottagarens villkor. I den värld vi befinner oss har ”mediakanalerna” blivit så oändligt många fler och vi som konsumenter har en helt annan kunskap och mycket har hänt kanske bara under de senaste åren även om läskunnigheten gjorde att man kunde läsa och inte alltid behövde visa en sko på en skylt för att tydliggöra att butiken var ett skomakeri.

Med andra ord måste vi inom kyrkan prioritera kommunikationen för att öka våra möjligheter att överleva på ett aktivt sätt och inte passivt åka med och se hur medlemsantalet minskar.

Alltså för att börja från början – hur väl känner kyrkan sina ”köpare”. Ganska dåligt. Man utgår ifrån att det man erbjuder är så bra att det ordnar sig. Det gör det inte. Det handlar om att kyrkan på alla nivåer måste ta tag i kommunikationsfrågan – det handlar om kanaler, som annonsering, men förstås sociala media – och det handlar om vad vi säger och hur vi säger det på mottagarens villkor. 

Inte minst den kommunikation som varje präst bär ansvaret för, åtminstone varje söndag. 

Nu den verkliga utmaningen – prästerna måste i sin predikan fokusera på en levande kommunikation och tala med människor på människors villkor. I verklig mening lyfta sin kommunikation så att man som kyrkobesökare får med sig det som är viktigt i dag. Inte köra hela predikan utifrån att förklara vad man menar. Bara den tanken gör att man förlorat möjligheten att fånga kyrkobesökarna. I många fall.

Ge kommunikationskunskapen en större och en mer prioriterad plattform och vi skapar oändligt mycket större möjligheter att överleva. För en del pastorat kommer detta att fresta på – att tänka annorlunda, men utmaningen är än större för våra präster, men absolut en nödvändighet. 

Varje gång vi lämnar en gudstjänst eller mässa ska vi ha med oss något mycket mycket mer än den bokstavliga innebörden av en text. 

Kjell Cronert
förste vice i kyrkofullmäktige, kyrkvärd 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.