Kristen värdegrund en stark motkraft

K-G Persson, Bälingebygdens församling
Foto: Marcus Gustafsson

Några tusenlappar till Svenska kyrkan i medlemsavgift kan vara en god försäkring mot den negativa och hotfulla utvecklingen i Sverige, anser debattören.

I flera artiklar har Kyrkans Tidning beskrivit problem med tapp av medlemmar och därmed kyrkoavgift för flertalet kyrkliga församlingar. Detta beskrivs bland annat i nummer 12/19. Men även tidigare i nummer 11/19 där allt fler församlingar oroar sig för ekonomin.

I nummer 13/19 informerar bland andra ärkebiskop Antje Jackelén om att intresset för kristna värden ökat kraftigt från 21 procent av medlemmarna 2010 till 40 procent 2018. Detta ger hopp trots att medlemsantalet minskat från cirka 52 procent 2010 till 47 procent 2018.

Många församlingar arbetar hårt för att få ner kostnader genom bland annat minskat fastighetsunderhåll med mera men även genom sammanslagning av församlingar till större enheter. Det sker bland annat i Stockholms stift.

Det jag och många andra lagt märke till är många människors okunskap om den verksamhet som kyrkan bedriver men även den värdegrund som Svenska kyrkan står för. Många människor är ovetande om att den kristna kyrkan starkt bidragit till den demokratiska men även sociala och andliga utvecklingen i Sverige liksom i många andra europeiska länder.

Några tusenlappar till Svenska kyrkan kan vara en god försäkring mot den negativa och hotfulla utvecklingen i Sverige.

Människor behöver information och kunskap om Svenska kyrkans verksamhet och värdegrund. Det gäller särskilt medlemmar som inte har någon direkt kontakt med en kristen församling eller dess verksamhet. Det räcker inte att information i huvudsak ges till ”de redan trogna” eller de som har direkt eller indirekt kontakt med kyrklig verksamhet.

Vi måste på ett bättre sätt nå massmedia såsom tidningar, TV, radio, IT, media. Kanske en ruta i tidningar varje vecka. En eller flera församlingar kan träffa avtal med respektive lokaltidning och informationsansvarig från respektive stift kan lämna viktig information i rikstidning, radio och TV.

Svenska kyrkans värdegrund är stark och omfattande. Den har påverkat politiska partier men även myndigheter och samhällsfunktioner. I korthet omfattar den fred, frihet, sammanhållning – omtanke, omvårdnad, hjälp till människor i nöd och fattigdom, solidaritet – trygghet, glädje, hopp, kärlek – tröst och försoning. Människors lika värde och liknande begrepp har kristen anknytning.

Svenska kyrkan har verksamhet genom SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, och internationellt arbete till gagn för många människor med behov av stöd och hjälp. Svenska kyrkan har ett tolerant förhållningssätt gentemot oliktänkande och andra trosriktningar. Denna tolerans gäller inte i många diktaturstater.

Kristen värdegrund är en stark motkraft till onda krafter såsom kriminell verksamhet, hot, terror och förtryck. Ni som överväger att begära utträde ur Svenska kyrkan bör ha detta i baktanke. Några tusenlappar till Svenska kyrkan kan vara en god försäkring mot den negativa och hotfulla utvecklingen i Sverige. Vi vill väl alla bo ett fritt, socialt och andligt välutvecklat och tryckt land.

K-G Persson
Bälingebygdens församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.