Kyrka, stå upp – samhället behöver ännu mer av din diakonala hjälp

Lennart Ankartun före detta sjukhuspräst och kyrkoherde

Frågan är om det finns ytterligare resurser, små som stora, som kan hjälpa till att underlätta och avlasta sjukvården?

Trots att vaccin tagits fram mot covid-19 kommer vaccineringen pågå under lång tid. Det känns svårt att man inte kan se slutet på denna globala pandemi. Ingen kunde ana när denna sjukdom bröt ut hur svåra och tragiska konsekvenserna av den skulle bli.

Det värsta är de människor som blir allvarligt sjuka, får läggas i respiratorer och de tiotusental som har avlidit.

Vårt lands sjukhus har tidvis gått upp i stabs- och förstärkningsläge och närmat sig en kritisk punkt för att kunna fungera. Det senaste i dessa larmrapporter är den ännu mer smittsamma mutation som upptäckts i England.

Förutom detta meddelar sjukvårdspersonal att de snart inte orkar mer, har sagt upp sig eller slutat. För dem som är kvar förlängs arbetstiden och man får inte ut sina ledigheter för att kunna återhämta sig. Viktiga operationer ställs in och avdelningar görs om för att vårda fler covidsjuka. Vidare omfördelas resurser mellan sjukhusregionerna. Slutligen får man höra direkt från underbemannad personal att patientsäkerheten blir drabbad.

Vad kan då Svenska kyrkan göra? Jag tänker då på vad anställda och förtroendevalda inom våra församlingar och stift kan bistå med. Mycket av kyrkans egen normala verksamhet ligger fortfarande nere. Frågan är om det finns ytterligare resurser, små som stora, som kan hjälpa till att underlätta och avlasta sjukvården?

Ett exempel är prinsessan Sofia som ställt upp två dagar i veckan på Sophiahemmet i Stockholm och avlastat den ordinarie personalen på ett enastående sätt. Frågan är om vårdpersonal och sjukvård ska orka eller kollapsa inför en omänsklig börda. Likaså frågan om människor ska behöva dö ensamma då det inte finns någon som kan sitta hos dem vid deras livs slut.

Det finns säkert mer den rikstäckande kyrkan kan bistå både sjukvården och äldrevården med. Kyrkan borde kunna inventera och omorganisera de egna resurserna och därefter erbjuda dessa. Ett förslag är att förstärka landets sjukhuskyrkor. Det finns säkerligen många patienter och vårdpersonal som i dag inte mår bra och som behöver värme, stöd och hopp. Det kan som sagt vara enkla basala behov som vem som helst kan utföra. Med andra ord: Kyrka stå upp, samhället behöver din diakonala hjälp!

Lennart Ankartun
före detta sjukhuspräst och kyrkoherde

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.