Kyrkan medverkar till omfattande miljöförstöring

Owe Martinsson, pensionerad forskningsledare, SLU
Nu måste Svansjön i Småland räddas. Svenska kyrkan bär ett tungt ansvar för konsekvenserna av fortsatt torvtäkt, anser debattören. foto: Björn Larsson Ask/TT

Prästeryds mosse. Arrendet ger inkomst till Svenska kyrkan som är beredd att förnya det. Men tänker Svenska kyrkan dränera en av Smålands vackraste insjöar?

Torv har brutits på Prästeryds mosse under mer än ett halvt sekel. Mossen ägs av Svenska kyrkan och utarrenderas till företaget Jiffy Unitorv, som bryter torv för transport till Holland. Verksamheten är nu föremål för en stigande kritik i bygden. På grund av torvtäkt under flera decennier har topografin i området förändrats i sådan omfattning att tillflödet av vatten till Svansjön har avstannat.

Hattabäcken rinner i nordvästra kanten av Prästeryds mosse innan den når Svansjön och har varit Svansjöns största inflöde av vatten. Hattabäcken avvattnar Hattåsen som är ett av de högst belägna landområdena i södra Sverige i gränsområdet Jönköpings, Mullsjö och Ulricehamns kommuner. Vattnet i Hattabäcken har runnit norrut till Svansjön och vidare norrut till Vänern som ett av källflödena till Tidan.

Men Svansjöns vatten har under de senaste decennierna blivit mer och mer grumligt. Prästeryds mosse är vattendelare mellan Tidans och Nissans avrinningsområden. Torvtäckten som pågått i industriell skala under mer än ett halvt sekel, har medfört att stora delar av mossen yta har sänkts med mer än sju meter.

Därmed har vattendelaren på mossen förflyttats. Vattnet i Hattabäcken, som tidigare rann norrut och var största inflödet av vatten i Svansjön, rinner istället söderut mot Nissan. Jiffy Unitorv har byggt ett skyddsvall av torv mot Hattabäcken. Norr om vallen finns därför en stor vattensamling, men trots försöket att stoppa vattnet rinner nu en del av vattnet från Hattabäcken söderut mot Nissan.

Nu handlar det om att rädda Svansjön som har fått en kraftig kvalitetsförsämring till följd av minskad vattenomsättning.

Detta är givetvis en mycket allvarlig situation eftersom Hattabäcken tidigare var huvudinflödet av vatten till Svansjön. Men Svansjön ligger nu högre än dräneringen av mossen. Dräneringsdiket från mossen korsar landsvägen över mossen på höjdläget 231 meter över havet medan sjön ligger på 235 meter över havet.

Prästeryds mosse, som delvis är ett naturskyddat Natura 2000-område och tidigare boplats för storspov, ljungpipare, brushanar och tofsvipa med mera, är för alltid spolierad som fågelmyr. Nu handlar det om att rädda Svansjön som har fått en kraftig kvalitetsförsämring till följd av minskad vattenomsättning.

Orsaken till föroreningen av Svansjön är sannolikt en följd av minskad vattenomsättning. Svansjöns största inflöde av vatten har förstörts av torvtäkten på Prästeryds mosse. Vid fortsatt torvtäckt skulle i värsta fall vattenströmmen i bäckens strömfåra vända och dränera sjön. Arrendet inbringar en icke obetydlig inkomst till Svenska kyrkan är nu beredd att förnya arrendet med 25 år. Tänker Svenska kyrkan dränera en av Smålands vackraste insjöar?

I stället bör markägaren och Jiffy Unitorv åläggas att bidra med kostnaderna för att återställa Hattabäckens tidigare vattenflöde. Under alla förhållanden krävs en sakkunnig, opartisk och skyndsam analys av topografin och vattnet. Svenska kyrkan bär ett tungt ansvar för konsekvenserna av fortsatt torvtäkt.

Owe Martinsson
pensionerad forskningsledare vid Sveriges lantbruksuniversitet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.