Låt oss se och stödja kyrkomusikern som förkunnare

Referensgruppen för musik i programmet för lärande och undervisning
I körernas veckoliga repetitioner ryms alla aspekter av församlingens liv, skriver debattörerna. Bild från en körrrepition i höstas i Kiladalen utanför Nyköping med Helena Wanrud som körledare. Foto: Marcus Gustafsson

Musiken ger glädje, avkoppling, lek och underhållning. Kyrkomusiken mycket mer utöver detta. Låt oss se musikens fulla potential i arbetet med körerna och i den musikaliska gestaltningen av liturgi och gudstjänst. 
 

Kyrkomusiker har i alla tider med församling och kör fyllt en viktig funktion som förkunnare. 1600-talets stadsorganister i norra Europa betraktades som ”orgelpredikanter”. Med de mäktiga orgelverken inleddes gudstjänsterna på kyrkoårets högtidsdagar med glansfull klang och jublande skalor och figurer. Botdagarna fick en återhållen musikalisk gestaltning med smärtsamma dissonanser och mörk grundtonsklang.

Tack vare det pedagogiska arbete som kyrkomusikerna idag utför med barn-, ungdoms- och kyrkokörer, får alla körsångare i regelbundna repetitioner och gudstjänster kunskap om kyrkans musik, liturgi, dess tro och liv. I sin pågående satsning på lärande och undervisning behöver Svenska kyrkan lyfta också detta arbete, och samtidigt frågan hur framtidens kyrkomusiker bäst förbereds på den förkunnande uppgiften. 

Sången har en central plats i den kristna kyrkan. Kyrkokörens roll är att företräda församlingen i gudstjänsten. Kören leder och stödjer psalmsången och kommenterar temat för den aktuella söndagen. Körsångaren får på ett tidigt stadium gå in i tematiken inte bara musikaliskt utan också i texternas betydelse. För körsångarna blir musiken ingången till kyrkans tro och liv, och kyrkomusikern blir den som öppnar dörren. Valet av körsånger och dess texter väcker tankar och ger tillfällen till reflektion och diskussion. Kyrkomusikern väljer repertoar väl medveten om hur viktigt detta är för församlingen, kören och ibland också enskilda körmedlemmar. Det finns exempel på hur körsånger fått avgörande betydelse för enskilda personers förhållande till kyrkan och valet att bli kvar som medlem, ja även för valet för ett yrkesliv inom kyrkan. Att kontinuerligt delta i gudstjänsterna ger förtrogenhet med liturgin, skapar trygghet, förankring och delaktighet i församlingens och Kristi gemenskap. När barn och unga deltar i körverksamhetens olika steg, får de en förankring i kyrkans tro och liv som blir en värdefull grund oavsett hur de sedan går vidare i livet. Genom detta undervisnings- och missionsarbete förs kyrkans traditioner och liv vidare till nya generationer. Detta ger mening och glädje, något vi kan vara stolta över!

Kyrkomusikern är inte bara lärare och förkunnare utan har också ett ansvar att möta körsångarna som medmänniskor. Kören är för många en viktig mötesplats som stärker den sociala tillhörigheten, ger mening och tillfälle till inspiration och återkommande andlig påfyllnad. När någon drabbas av motgångar och kris är det viktigt att det finns möjlighet till stöd. Omsorg om körmedlemmarna är ett diakonalt ansvar som kyrkomusikern också bär. Här finns öppningar för andra medarbetare och frivilliga i församlingen att delta med stöd, omsorg och engagemang.

Det är viktigt att öka medvetenheten i arbetslag och församlingar om kyrkomusikens betydelse som ingång till kyrkans tro och liv. I körernas veckoliga repetitioner ryms alla aspekter av församlingens liv: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. De frivilliga som kyrkan längtar efter finns i våra körer, i stort antal och i alla åldrar. Kyrkomusikerns arbete som lärare och förkunnare i körerna skapar förutsättningar för att inte bara behålla utan också nå nya medlemmar, och för att rekrytera nya medarbetare inom alla yrkeskategorier. Genom att uppmärksamma och stödja kyrkomusikernas arbete kan vi både öka kontaktytorna med det omgivande samhället och samtidigt utveckla och berika församlingens gudstjänstliv och verksamhet.

Musiken har många funktioner. Den ger glädje, avkoppling, lek och underhållning. Kyrkomusiken ger mycket mer utöver detta. Låt oss se musikens fulla potential i arbetet med körerna och i den musikaliska gestaltningen av liturgi och gudstjänst. Låt oss se, uppmärksamma och stödja alla frivilliga i våra körer. Låt oss se och stödja kyrkomusikern som förkunnare. Låt oss gemensamt samverka i förkunnelsen av evangelium och tillvarata musikens möjligheter som ingång till gudstjänst och liturgi, till kyrkans tro och liv.

Referensgruppen för musik i programmet för lärande och undervisning

Karin Skogberg Ankarmo 

Jonas Östlund

Lovisa Alinder

Anne Dungner

Hans Davidsson

Sara Michelin 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.