Låt oss sluta samla pengar till ”Act”!

Lars-Gunnar Frisk, Ordförande i Luleå stifts Globala råd
Foto: Marcus Gustafsson

Utbildning behövs om namnet Act Svenska kyrkan. Pålysningar måste berätta om varför ändamålet är så viktigt.

Låt oss åtminstone sluta påstå att vi samlar in pengar till Act.

För det gör vi inte.

Under advent och de gångna helgerna har jag ett antal gånger fått höra kollekt”pålysningar” där gudstjänstfirarna upplysts om att kollekten ”går till Act”.

Problemet med detta är ju att det inte stämmer.

Act är en internationell allians av kyrkligt anknutna organisationer som samverkar i arbete med bistånd. Svenska kyrkan är medlem i Act-alliansen.

De pengar vi samlar in går till Svenska kyrkans internationella arbete – Act Svenska kyrkan. Insamlade medel kanaliseras bland annat genom våra partners inom Act-alliansen.

Eftersom vårt internationella arbete bytte namn under våren 2019 så borde detta vara bekant vid det här laget.

Vi lägger stora pengar på att göra det nya namnet Act Svenska kyrkan känt hos allmänheten.

Men här tycks återstå mycket utbildning att göra även internt, både om namnet Act Svenska kyrkan, och att pålysningar också måste berätta om varför ändamålet är så viktigt.

Om bara drygt en månad, Fastlagssöndagen 23 februari, startar Act Svenska kyrkans Fasteaktion 2020, med temat ”Stå på modets sida” – för rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld; och för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet.

Låt oss nu – ideellt engagerade, kyrkvärdar och anställda – kraftsamla för detta, med många glödande appeller och kollektpålysningar för de viktiga insamlingsmålen.

Och med korrekt benämning på vad vi samlar till.

Här finns alltså ett stort ansvar att axla för inte minst alla kyrkoherdar i församlingar och pastorat. Se nu till att ta den utmaningen på allvar!

Lars-Gunnar Frisk
Ordförande i Luleå stifts Globala råd

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Håller med om vikten att kalla insamlingarnas mottagare för rätt namn. Viktigt för förståelsen. Årets insamling skall tydligen visa på vårt diakonala ansvar. Det gäller inte bara oss medlemmar som gåvogivare. Det gäller även Kyrkans ledning. Varför finns det inte en strategi för omsorg av de konvertiter som inte får uppehållstillstånd? Inget svar kommer från Kyrkans ledning. KT tar inte heller in debattartikel om den bristande diakonala tänket. från Kyrkans ledning.