Lyssna på barnen – våga vara kyrka

Lisa Persson, Sören Dalevi

Det som barn och unga saknar i kyrkan, är helt enkelt fördjupning i kristen tro. Barn och unga vill att kyrkan ska vara mer kyrka. De vill tala mer om Jesus, mer om Gud, de vill veta mer om Bibeln och tron.
 

Vad tycker barn och unga om Svenska kyrkan och vår verksamhet? Och hur skulle de önska att Svenska kyrkan var, om de fick bestämma? I Karlstads stift har vi precis genomfört en undersökning. Vi frågade helt enkelt barn och unga, som på något sätt var med i någon av våra verksamheter för att få svar, för att få veta vad de önskar av sin kyrka. Nästan 700 enkätsvar och 55 svar i fokusgrupper och livsberättelseintervjuer ligger till grund för resultat och analys. Det är ett omfattande arbete, som därmed ger en bra bild av barn och ungas känslor, tankar och åsikter.

Om man kortfattat ska sammanfatta resultatet kan man säga att barn och unga tycker om Svenska kyrkan. De tycker att vi är relevanta och gör mycket bra. Vi erbjuder gemenskap och tillhörighet, trygghet och öppenhet. 9 av 10 barn trivs och tycker att Svenska kyrkan gör ett bra jobb. Det viktigaste värdet för våra barn och unga är gemenskap samt att alla är välkomna i kyrkan. Viktigt är också att vi erbjuder ett sammanhang där man slipper prestera, och att vi står för något annat än vad till exempel skolan står för. Och just det att man slipper prestera och att vi står för en annan kultur än prestationskulturen, det skulle vi säga är mycket viktigt. Att alla får vara med är också ett viktigt värde för våra barn och unga. I kyrkan känner man sig trygg och att man blir tagen på allvar.

De här resultaten hade man kunnat vara nöjd med. Man hade kunnat slå sig för bröstet och stolt konstaterat att vi gör det bra. Men i undersökningen framgår också andra saker, som ställer krav på Svenska kyrkan. Även om vi gör mycket bra så måste vi bli bättre!

För barnen ger tydligt uttryck för att de vill ha mer. Och det är lite smärtsamt att konstatera att det som barn och unga saknar i kyrkan, är det vi borde vara bäst på. Man saknar helt enkelt fördjupning i kristen tro. Barn och unga vill att kyrkan ska vara mer kyrka. Undersökningen visar att barn och unga önskar att kyrkan är en plats där de får prata om liv, död och andlighet i betydligt större utsträckning än de får göra nu. De vill tala mer om Jesus, mer om Gud, de vill veta mer om Bibeln och tron. Det som borde vara det vi är bäst på, undervisning i kristen tro, talar vi – enligt barn och unga i Karlstads stift – för lite om. Detta är allvarligt.

Så, om vi ska lyssna på barnen så ställer det krav på oss som kyrka. I ett samhälle där de ständigt måste vara duktiga och bli bedömda – oavsett om de jagar betyg i skolan, resultat i idrottsvärlden eller lajks i sociala medier – måste vi fortsätta vara en motvikt och ge alternativ. Och barn och unga förväntar sig dessutom att vi erbjuder detta på ett sätt som andra organisationer eller sammanhang inte kan göra, genom att vara en kristen kyrka som möter dem i samtal och reflektion kring livets svåra frågor. Vi måste fortsätta att ge trygghet och erbjuda öppna och välkomnande sammanhang, men vi måste också våga ge vidare det kristna idéinnehållet. Vi måste visa på Guds villkorslösa kärlek och oändliga nåd. Svenska kyrkan är bra, men vi måste vara bättre på att tala tro! Vi måste ta barn och unga på allvar och ge dem mening och djup – ett lärande om livet som görs begripligt.

Med detta resultat i ryggen är det nu Svenska kyrkans uppgift att fundera vidare för att skapa framtidens kyrka. När vi nu lyssnar in barnen måste vi också agera efter vad de säger.

Hur möter Svenska kyrkan barn och unga idag och i framtiden?

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift

Lisa Persson, distriktsordförande Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Bengt Hurtig
Barn ska få möjligheten att välja. Att tro är inte begränsad till religion. Kyrkan ska lyssna och respektera barns tro. Inte övertalas,men ha flera alternativ.