När ska unga få sina röster hörda?

Nicole Ridegård präststudent i Lund

Klimataktion under LVF:s generalförsamling i Krakow tidigare i höstas. Foto: LWF/Marie Renaux

När ska vi få vara med och bygga vår framtid, men också vår nutid? När ska våra röster bli fullvärdiga?

Det är snart en månad ­sedan Lutherska ­Världsförbundet ­(hädanefter LVF) hade sin ­trettonde generalförsamling i Krakow, Polen. Som ungdomsdelegat vid generalförsamlingen hade jag stort fokus på ungas inflytande – på plats i Krakow, men också i våra egna kontexter.

Den gemensamma nämnaren för alla unga jag pratade med under både ­ungdomsförmötet i Wisla, cirka tre timmar från Krakow, och under den stora generalförsamling var just att de unga runt om i världen inte känner att deras röst blir hörd eller att medlemmarna i kyrkorna inte lyssnar till de ungas röster.

Frågan som väcktes inom mig då var, hur ser det ut i Svenska kyrkan? Hur fungerar det för de unga här?

I LVF finns ett ­kvoteringssystem bland generalförsamlingens ­delegater som kräver att 40 procent ska vara män, 40 procent  ska vara kvinnor och 20 procent ska vara unga, det vill säga personer under 30. Detta var något som diskuterades mycket under dagarna vi träffades i Polen, men också att öka kvoteringen för oss unga. Denna diskussion som skedde både under fikarasterna, i diskussionsgrupper och i plenum skapade ett driv i mig att fortsätta denna kampen även hemma i Sverige och i Svenska kyrkan.

Det första jag behövde ta reda på var hur många personer under 30 som fanns i kyrkomötet. Till min stora besvikelse, men som tyvärr inte gjorde mig förvånad, var endast cirka fem procent av ledamöterna i kyrkomötet 30 år eller yngre. Var finns de ungas plats där?

I princip alla som jag möter i min vardag och världen över talar om att vi unga borde ha mer inflytande i kyrkan. Men som jag ­visade på i förra stycket så är det inte den verklighet som vi lever i.

I en av diskussionerna som fördes under generalförsamlingen fick vi höra att ”Ni unga behöver mer erfarenhet”. Detta resonemang gör mig arg. Hur ska vi få erfarenhet när inte utrymmet skapas av dem som kan ge oss det? Att få höra de orden som ung säger mer om makthavarna i kyrkan än vad det gör om oss.

Att ge unga en röst och en plats i de kyrkliga sammanhangen ­berikar både den enskilde individen och kyrkan som stort. ­Genom att låta oss unga få vara med och påverka så blir kyrkan bredare och tillgänglig för alla. Att ge oss unga platsen i kyrkan vi förtjänar gör att vår Guds­relation kan växa, men också den ­generationsöverskridande ­gemenskapen och utbytet.

Låt oss i Svenska kyrkan ha LVF som en förebild när vi där valde en ung person, Isabella Reimann Gnas, Evangelical Church of the Lutheran Confession i Brasilien, till vicepresident.

Så min stora fråga till församlingarna, stiften, biskoparna, kyrkomötet och alla däremellan är: När ska de ungas röster bli tillräckligt värdefulla eller tillräckligt starka för att bli hörda? När ska vi få vara med och bygga vår framtid, men också vår nutid? När ska våra röster bli fullvärdiga? Och slutligen, när ska ni äldre ge oss unga hopp i vår kyrkliga framtid?

Nicole Ridegård
präststudent i Lund

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Barn och unga

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Andreas
Mycket välskrivet och värt att tänkas på.
Per
Jag upplever som medelåldera man utan hippa och trendiga åsikter och pikanta gränsöverskridande könsidentiteter att ingen direkt lyssnar på mig heller. Jag insisterar på att få bli inkvoterad! Jag vill att just mina åsikter ska vara självskrivna, så kvotera in dem!
Karin Janfalk, ledamot i Kyrkomötet för Öppen Kyrka
Jag tror och hoppas att alla nomineringsgrupper i de kyrkliga valen med glädje skulle ta emot också unga kandidater. Så om vi/nomineringsgrupper inte hittar er så uppmanar jag er att hitta oss. Tillsammans kan vi ge varandra utrymme och möjligheter oberoende av ålder och andra parametrar.
Ansvarsfördelning och inflytande
Kanske vi kunde tydliggöra hur åldersfördelningen ser ut när det gäller medlemmar i Svenska kyrkan som helhet, i stiften och i församlingarna och försöka ha det som riktmärke när det gäller sammansättningen av ledamöter på Kyrkomötet, Stifts- och Kyrkofullmäktige. Så tappar vi inte bort någon ålder. (Förutom de allra äldsta och yngsta som kanske inte kan vara aktiva i dessa forum.)
Ansvarsfördelning och inflytande
Samma princip i andra kyrkliga sammanhang förstås. (Sedan kan man också diskutera andra relevanta parametrar.)
Olof
Med indirekta val till kyrkomötet skulle det faktiskt gå att kvotera in unga!
Fredrik Hinton
Är det en inkvotering du föreslår Nicole, så är jag starkt emot det. Det är varje nomineringsgrupps rätt att lyfta de namn som de anser mest lämpliga. Naturligtvis är det beklagligt att endast 5% av kyrkomötesledamöterna är under 30 år. Jag hade gärna sett att siffran var högre, men den är ungefär densamma som i riksdagen. Kan du föreställa dig att riksdagen hade haft en liknande kvotering? Mitt förslag är att istället påverka nomineringsgrupperna till att lyfta fram de unga, och framförallt visa att ni finns och att ni vill kandidera. Vilken nomineringsgrupp kontaktade du inför förra valet?
diakon Stephan Gullberg
Vad gäller representationen av yngre i bl a kyrkomötet tror jag att en enkel detalj ofta glöms bort. Kyrkomötet hålls på vardagar, men det finns ingen lagstadgad rätt att vara ledig för kyrkliga förtroendeuppdrag att delta, som det finns i bl a kommunala sammanhang (då finns rätten till ledighet fastslagen i kommunallagen). Jag tror detta är en enkel anledning till överrepresentationen av personer med pension.
Arg kyrkomedlem
Kvotering är fördummning!!
Ansvarsfördelning och inflytande
Intressant det som Stephan Gullberg pekar på. Hur kan vi bygga bort de praktiska hinder som finns för olika åldersgrupper att bli delaktiga och göra sina röster hörda? Vad är det som ligger i vägen och hur kan vi åtgärda det på goda sätt? Vi kanske behöver titta på strukturerna - både de praktiska och psykosociala - och se vad det är som gör att vissa grupper är underrepresenterade i olika kyrkliga sammanhang. Om vi gör en noggrann analys behövs ingen kvotering, då kan vi lösa det genom att ta bort de verkliga hindren istället. Men det är förstås en process, som tar lite tid.