Nätverket föreslår en skyndsam utredning

Styrgruppen för Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap 

Utred jourhavande prästfunktionen och tystnadspliktens begränsningar närmare

Slutreplik

Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap välkomnar Monica Eckerdals replik Kyrkans tidning torsdagen den 21 januari på vår debattartikel i KT nummer 53 2020 gällande utvecklingen av jourhavande prästfunktionen

Monica föreslår två linjer, en jourhavande präst och jourhavande diakon, för att på det sättet skilja våra två olika tystnadsplikter åt och samtidigt erbjuda de som ringer ett val vem de vill tala med. Det är ett sätt att utveckla jourhavande präst och möta upp det stora behov som finns av samtal som idag inte blir besvarade.  

Monica skriver vidare att det är viktigt att det inte blir en värdering mellan präster och diakoners tystnadsplikt och det vill vi understryka och hålla med om, vi har olika tystnadsplikt för att komplettera varandra. Dock finns alltid en att en uppdelning kan skapa ett A och ett B lag eftersom Svenska kyrkan idag är en hierarkisk organisation där det treledade ämbetet inte är tydligt och diakoners kompetens som själavårdare och samtalspartners kan användas än mer.

Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap föreslår att jourhavande prästfunktionen och tystnadspliktens begränsningar utreds närmare samt vilka möjligheter de nya digitala rummen ger oss. Utredningen bör ske skyndsamt för att på det sättet låta den mest utsatta människan får stå i centrum och inte komma i kläm på grund av en ordning som kan förändras  

Styrgruppen för Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap 

Karin Ahlqvist 

Maria Lundberg 

Anna Moilanen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Diakoni