Nej, Reichenberg, det är du som politiserar

Andreas Wikblad Bohm POSK Borlänge

Svenska kyrkan ska inte styras av politiska intressen – heller inte tystas av dem.

Ironin är ett faktum när vi i Kyrkans Tidning läser en artikel där en moderat kommun- och landstingspolitiker med förtroendeplats i kyrkans högst beslutande organ menar att en rekommendation mot ett politiskt förslag är att splittra och politisera.  Hur tänker du där, Olof Reichenberg?

Inom kyrkans alla grenar så finns det en tro och vilja i att göra rätt utifrån evangeliet – så också inom Svenska kyrkan. Att kyrkan får vara med och påverka i samhället på en sådan nivå att vi som organisation och/med sakkunniga i olika ämnen är fantastiskt! Den möjligheten ser dock inte alla. I det här fallet, som handlar om språkkrav för medborgarskap, så ser Borgerligt alternativ risken att ett ställningstagande mot en förmodad ökad segregation skulle bidra till en splittring i Svenska kyrkan.

Splittring är ett hårt ord när det handlar om en sakfråga där samfundet utifrån en lång tids arbete med segregationsfrågor får tycka högt. Dels finns det en tendens i det ställningstagandet som osar misstro riktat mot såväl professionella och erfarna tjänstemän som vår egen ärkebiskop, som officiellt tagit och tagit ställning för ställningstagandet. Dels slår det an en ton av att vi inom Svenska kyrkan inte klarar av friktion av oliktänkande utan att det skulle bidra till splittring – utifrån ett (1) ställningstagande för den som behöver hjälp att göra sin röst hörd.

Nu är det ingen tillfällighet att vi vill bort från partipolitiken i kyrkan och just den här reaktionen ger oss helt klart vatten på vår kvarn. Etablerade politiker i etablerade partier vill gå in och tysta kyrkan i frågor som blir obekväma i en politisk mening. Då är det viktigt att det kommer en motreaktion! Svenska kyrkan ska inte styras av politiska intressen – heller inte tystas av dem.

Som engagerade kyrkobesökare så vill vi dels höja rösten för vår episkopala kyrkan: Tack, Antje för ditt mod. Vi vill också visa vårt stöd för våra sakkunniga: Tack för ert viktiga arbete. Inte minst vill vi lyfta vikten av en demokrati där vi som samfund är välkomna att verka utifrån evangeliet. Tack, Sverige!

Andreas Wikblad Bohm
POSK Borlänge

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.