Demokratiska spelregler gäller i stiftsstyrelsen

Kicki Halldin (S), Mats Rimborg (POSK
Ordförandeklubba Domarklubba klubba Foto: Mikael M Johansson

De demokratiska spelreglerna omfattar rätten för varje grupp och enskild att själv avgöra vem eller vilka man vill samarbeta med

REPLIK

I KT skriver Birgitta Thörn, SD, att platsen i Göteborgs stiftsstyrelse är något av det mest fruktansvärda hon upplevt. Det är mycket tråkigt att Birgitta känner sig mobbad i stiftsstyrelsen, men vi som är gruppledare i de två största nomineringsgrupperna vill också ge vår syn på saken.

Skilda åsikter är ett naturligt inslag i en demokrati, men det är viktigt att kunna se människan framför nomineringsgruppen och att visa varandra respekt. Det här tycker vi avspeglas i Göteborgs stiftsstyrelse, och det visar sig i hur vi bemöter varandra inför sammanträden och under pauser. Det är absolut inte vår mening att någon ska uppleva sig mobbad, oavsett vilken nomineringsgrupp man tillhör.

Stiftsstyrelsen är demokratiskt utsedd och dess sammansättning bestäms av resultatet i kyrkovalet. Sverigedemokraterna fick en plats av de 14 valda ledamöterna. De övriga mandaten fördelades mellan två valsamverkande koalitioner som fick 8 respektive 5 platser. Någon vågmästarställning har SD därmed vanligtvis inte. SD kunde inte heller påverka valen av de utskott där ärenden till stiftsstyrelsen bereds.

Utskotten är också baserade på valresultatet, och små för att kunna arbeta effektivt. De adjungerar praktiskt taget aldrig någon utomstående. Dessutom förekommer förmöten inom och mellan våra samverkande nomineringsgrupper. Vi har valt att inte bjuda in fler till våra förmöten än dem vi samverkar med. Utöver detta sker förstås även samtal mellan olika ledamöter för att klarlägga någon fråga, eller försöka få ett så brett stöd som möjligt.

De demokratiska spelreglerna omfattar rätten för varje grupp och enskild att själv avgöra vem eller vilka man vill samarbeta med, baserat inte minst på hur nära man uppfattar att man står varandra, men också på hur majoritetsförhållandena ser ut. I det här sammanhanget är det faktiskt inte mobbning att säga ja till vissa och nej till andra.

Därutöver har stiftsstyrelsen ibland gemensamt diskuterat övergripande och viktiga frågor, till exempel den stiftsstrategi som fullmäktige antar under varje mandatperiod, och då var alla välkomna att vara med. Vi har också funderat på att inleda vissa styrelsesammanträden med den sortens gränsöverskridande överläggningar. Det Birgitta Thörn skriver understryker värdet av sådana samtal mellan dem som annars vanligtvis inte brukar träffas, och det tar vi till oss

Kicki Halldin (S), förste vice ordförande
Mats Rimborg (POSK), andre vice ordförande

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Stiftsbo
Bra och tydligt svar. Välönskningar för stiftsstyrelsens fortsatta arbete.