Nu behövs mindre snack och mera verkstad i kyrkan

Per-Lennart Skoog, förtroendevald
Biskoparnas brev om klimatet presenterades 2014. Någon vändpunkt för det kyrkliga arbetet har diet hittills inte blivit, menar debattören.

Debattör Per-Lennart Skoog hade förhoppningar om att biskoparnas brev om klimatet skulle bli en vändpunkt för det kyrkliga miljöarbetet. Men så är det inte. Inte än, skriver han. 

Kyrkan och Kyrkans Tidning måste bli tydliga i sitt miljöengagemang och ställningstaganden ska vila på vetenskaplig grund. Den sociala och den ekologiska dimensionen hänger intimt ihop och det är viktigt att inte bara arbeta med symptomlindring utan också vara med och påverka samhällsutvecklingen. 

Teologiska hårklyverier om eskapism, apokalyps, vad ”hoppet” innebär, Guds plan för mänskligheten eller huruvida Greta Thunberg är en profet eller ej, har vi inte tid med. Mindre snack och mer verkstad.

Jag hade förhoppningar om att Biskoparnas brev om klimatet skulle bli en vändpunkt för det kyrkliga miljöarbetet, men så är det inte. Inte än. ”Visst ä de bättre, men int ä de bra”. Vi harvar på ungefär som tidigare och ledartröjan har Franciskus och Greta snott.

Och, nej. Vi kan inte skylla på kyrkans ledning. Där finns inget som bromsar. Det är församlingarna som utgör den stora proppen. Där sker ofta i det tysta en fantastisk insats i diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, och visst hör man ibland en inspirerande predikan.

Men! Antropocentrismen, människan som alltings centrum och mått, ligger som en våt filt över hela verksamheten. Vi måste vidga vyerna. Se människan som en del av ett större sammanhang. Som del av naturen. Det dubbla kärleksbudet måste inkludera mer/fler än människan.

Att följa Jesus är en uppmaning som få skulle ifrågasätta. Men vad vi då också bör fråga oss är: Hur skulle Jesus agera om han vandrade bland oss i dag? Hans agerande i templet när han tar itu med ”månglarna” och säger ungefär: ”Detta är Herrens hus och ni har gjort det till en rövarkula”, kan ge en liten hint. Jesus skulle bli en rubrikernas man. Greta Thunberg skulle, tillsammans med en skara ”ekodiakoner”, följa honom hack i häl .

Ja, visst behöver vi en ”ekoreformation”. Eller kanske någon hellre vill använda benämningen eko/miljö-väckelse. Låt den här sidan och ledarsidan bli platsen där vi ventilerar hur den skall åstadkommas. ”Söndagsskola för vuxna” kanske? (Olle Carlsson)

Per-Lennart Skoog
förtroendevald Gränge-Säfsnäs församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Alla talar om klimat men ingen tycks veta vad som styr klimatet. Den stora boven är inte 0,04 % koldioxid ; det mesta är kväve och syre. Koldioxid är växter och träds "mat" Hugger vi ned regnskog och bränner så frigörs koldioxid som varit lagrad i träden. Ett 20-årigt lövträd binder binder ungefär20 kg koldioxid . Ett 100 årigt lövträd cirka 6 ton. Motsvarande siffror från gran är 60 kg och 4300 kg.