Ett nytt namn men med samma viktiga uppdrag

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan
Namnbytet blir början på en oerhört spännande resa. Tillsammans i tro och med kunskap kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Det är vårt gemensamma missionsuppdrag, skriver debattören. Foto: Josefin Casteryd

Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan.

Men det är mer än ett namnbyte. Det handlar om att bli en ännu mer engagerad folkrörelse med ett tydligt missionsuppdrag, att utifrån tro sätta människors värde och rättigheter i centrum.

Vi vet att många redan nu upplever vårt internationella arbete som meningsfullt. Nu behöver vi med gemensamma krafter öka kännedomen om att vi finns och inte minst om vad vi gör. Vi ska bli en växande folkrörelse i Sverige.

Guds kärlek inspirerar var och en av oss att visa omtanke om varandra och bidra till ett hållbart samhälle. Det är viktigt i en tid som präglas av ökande motsättningar mellan människor och grupper och med stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, hot mot demokratiska värderingar, bristande jämställdhet och miljontals människor som lever i fattigdom och utanförskap.

Act Svenska kyrkan kan inte möta dessa utmaningar på egen hand, så vi agerar tillsammans med andra kyrkor, ekumeniska och diakonala organisationer och andra aktörer i civilsamhället för att stödja människors rätt till ett värdigt liv. Med utgångspunkt i situationer där människors liv hotas och människor tystas, tar vi ställning för det som främjar människors liv, tro och framtidshopp.

Act Svenska kyrkan innebär en tydlig koppling till ekumeniskt samarbete. Som kyrkor och utvecklingsorganisationer har vi en stark lokal närvaro, på landsbygden och i städernas förorter, samtidigt som vi gemensamt - i Kyrkornas världsråd eller ACT-alliansen - kan driva viktiga påverkansfrågor gentemot beslutsfattare på nationell och global nivå.

Vi vittnar tillsammans om att det finns ekumeniska allianser och trosbaserade aktörer som med utgångspunkt i en livsbejakande, holistisk mission och teologi står upp för toleranta, jämställda och hållbara samhällen. Namnbytet signalerar att vi är en kyrka som är redo att agera i världens viktiga ödesfrågor: människovärdet, skapelsens integritet och tilliten mellan människor i en tid av växande polarisering.

Namnbytet signalerar att vi är en kyrka som är redo att agera i världens viktiga ödesfrågor

Act Svenska kyrkan kommer att göra samma saker och arbeta på samma sätt som Svenska kyrkans internationella arbete har gjort. Vi stöder teologisk utbildning och reflektion, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingssamarbete och påverkansarbete. Det är viktigare än någonsin att satsa på kunskap och utbildning för att främja framväxten av medarbetare och ledare i kyrka och samhälle som delar evangeliet, tar socialt ansvar och värnar människors värdighet och rättigheter.

Många av våra lutherska systerkyrkor har haft en kraftig tillväxt under de senaste decennierna, vilket är mycket glädjande. Men behovet av utbildade ledare är stort, samtidigt som resurserna är knappa. Act Svenska kyrkan vill tillsammans med Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas världsråd stärka kyrkorna inom detta centrala område för kyrkornas utveckling. Det är inte bara en kyrklig angelägenhet, utan något som angår hela samhällsutvecklingen i många av länderna vi verkar.

Act Svenska kyrkan arbetar alltid genom våra lokala samarbetskyrkor och organisationer. De är aktiva på landsbygden i Indien och Tanzania, i kåkstäderna runt Kapstaden och Guatemala city eller på soptipparna i Manila och Kairo. Överallt stöder vi modiga kvinnor och män, tjejer och killar, som, precis som Jesus gjorde, står upp för människovärdet, jämställdheten, samhällsgemenskapen och andliga värden i en tid när samhällsklimatet hårdnar och polariseringen tilltar.

Vi är en rörelse av hoppfulla människor. Vi är en rörelse på väg, och vi vill bli ännu fler, ännu stoltare och mer kreativa i våra former för internationellt engagemang. Act Svenska kyrkan handlar om tro, engagemang och generositet. I en tid av polarisering ska vi vara med och bygga ihop samhällen. Vi är övertygade om att vi växer som människor genom att ge och dela resurser med andra. För att bygga tillit och tolerans behöver vi också öppna oss för andra människors tros- och livserfarenheter och erbjuda sammanhang där vi möts och samverkar i olika diakonala utvecklingsinsatser.

Ett levande och dynamiskt Act Svenska kyrkan kan inte åstadkommas med mindre än att vi tillsammans bär det i gemensamt ansvar, engagemang och förbön. Varje insats – stor som liten – i församlingen och i stiftet, bidrar till att föra ut kunskapen om Act Svenska kyrkan som det nya uttrycket för Svenska kyrkans internationella arbete. Mitt i vårens blomning, den 5 maj, startar vi lanseringen. Det blir början på en oerhört spännande resa. Tillsammans i tro och med kunskap kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Det är vårt gemensamma missionsuppdrag. Ditt engagemang behövs i Act Svenska kyrkan!

Erik Lysén
Chef för Act Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.