Kontraktsprostar till kyrkostyrelsen: Återta beslutet!

Eva Posth, Fredrik Hägglund, Fredrik Nordlund, Gunilla Martinsson, Katarina Egfors Härnring, Monica Göransson, Stefan Klint och Willem-Jan Fens Samtliga kontraktsprostar i Skara stift med stöd av kyrkoherdarna

När kyrkostyrelsen utan något beräkningsunderlag på konsekvenser för församlingar och utan någon barnkonsekvensanalys tar ekonomiska beslut som leder till direkta besparingar på lokal nivå riskerar det att djupt skada förtroendet mellan lokal och nationell nivå, skriver kontraktsprostarna. Foto: Getty images/TT

Detta enskilda beslut, med bristande underlag, riskerar att motsvarande cirka 15 tjänster försvinner bara i församlingarna i Skara stift, skriver stiftets samtliga kontraktsprostar till kyrkostyrelsen.

I november 2023 beslutade kyrkomötet om en gemensam digital infrastruktur inom Svenska kyrkan. Utgångspunkten var att uppbyggnad och utveckling av den digitala infrastrukturen och systemen finansieras av det gemensamma kapitalet, medan driftskostnaden finansieras av församlingar och pastorat. I beskrivningen av ärendet skrev man att: ”Samverkan och digitalisering är centralt för att kunna bedriva kvalitativt, likvärdigt, kostnadseffektivt och långsiktigt rikstäckande hållbart kyrkoliv.”

Av detta underlag var det svårt för de förtroendevalda i kyrkomötet att förstå konsekvenserna av beslutet för stift och församlingarna på lokal nivå. Där fanns ingen skrivning om att kostnaderna skulle öka på någon nivå. Tvärtom beskrevs minskade kostnader:”Gemensamma inköp är ett exempel på hur betydande ekonomiska belopp kan sparas”.

Nu har kyrkostyrelsen beslutat om en prismodell. Med de begränsade uppgifter vi hittills fått ser kostnaden ut att öka med ca 10 miljoner för församlingarna i Skara stift. Då är kostnaderna för de extra tjänster som kommer ingå borträknade. De nya priserna kommer gälla redan från och med 1 januari 2025 vilket gör det extra svårt med budgetarbetet. Det betyder att många får en ökad kostnad på 50 procent.

Alla församlingar kämpar med att få ekonomin i balans. Detta enskilda beslut riskerar att motsvarande cirka 15 tjänster försvinner bara i församlingarna i Skara stift.

När nationell nivå tar beslut om kyrkans ekonomi som får drastiska konsekvenser för församlingarna måste underlaget vara betydligt bättre. Det är lätt för kyrkostyrelsen att besluta om avgifter med full kostnadstäckning när kostnader sedan skickas nedåt i organisationen. När kyrkan får minskade ekonomiska resurser är det viktigt att varje nivå ser över sina kostnader och att inte nationell nivå skickar kostnaderna till församlingsnivå. Om framtida besparingar främst kommer drabba
församlingarna riskerar det att utarma Svenska kyrkan.

Församlingarna är Svenska kyrkans grundläggande nivå. Allt annat är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Svenska kyrkans nivåer hålls på många sätt samman genom god samverkan. När kyrkostyrelsen utan något beräkningsunderlag på konsekvenser för församlingar och utan någon barnkonsekvensanalys tar ekonomiska beslut som leder till direkta besparingar på lokal nivå riskerar det att djupt skada förtroendet mellan lokal och nationell nivå.

Vår förhoppning är att kyrkostyrelsen återtar detta beslut och gör en mer grundlig utredning som ger församlingarna del av de besparingar som utlovas. Detta innan beslut om en ny kostnadsmodell tas.

Samtliga kontraktsprostar i Skara stift med stöd av kyrkoherdarna, Eva Posth, Fredrik Hägglund, Fredrik Nordlund, Gunilla Martinsson, Katarina Egfors Härnring, Monica Göransson, Stefan Klint och Willem-Jan Fens

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Slutsats
Församlingarna är Svenska kyrkans grundläggande nivå. Utan församlingsmedlemmar behövs ingen kyrklig administration, ingen personal. Ingenting.
Kontraktsprost Åke Appelgren
”Samverkan och digitalisering är centralt för att kunna bedriva kvalitativt, likvärdigt, kostnadseffektivt och långsiktigt rikstäckande hållbart kyrkoliv.” Så skriver man från central nivå… Man missar att det är dem som samlas vid sockenkyrkans altare (Sv ps 228 vers 2) som gör det möjligt för evangeliet att förkunnas. Det går förmodligern alldeles utmärkt utan central nivå, datasysterm och annat som sägs frigöra resurser för kärnuppgiften men som mer sannolikt kräver en lokal datakonsult som inte behövdes förr.
Nicklas Sundberg
Det är återigen tydligt att det skulle behövas åtminstone ett inslag av indirekt valsystem så att det lokala (och regionala) nivån blir mer beaktad i när olika former av ramverk och långsiktiga linjer bestäms nationellt. Inte nödvändigtvis att slopa direkt val, men åtminstone att hälften vore utsedda genom kontrakt eller liknande.
Anders Åkerlund
Vi var flera i kyrkomötet som motsatte sig stora delar av den reformen. Vi ville ha frivillig anslutning för att betona denlokala församlingens suveränitet i dessa frågor. Men ordet suveränitetvmissbrukades till tvångsanslutning.