Partiledare, lyft klimatfrågan!

Bo Forsberg, Lisa Tegby för Förbundet Kristen humanism

Bild från Sveriges radios slutdebatt.

Foto: TT

Nu går valrörelsen in i slutspurten. Lyft upp klimatkrisen till dess rättmätiga plats i politiken!

Till partiledarna i Sveriges riksdag,

Förbundet Kristen humanism har under några augustidagar haft sitt sommarmöte i Vadstena för att samtala om hopp i vår tid. För vårt förbund, som förenar humanismen med dess tro på alla människors lika värde med ett kristet hopp, är skapelsens integritet och försoning centrala frågor för människans, naturens och samhällens överlevnad. Därför uttryckte många deltagare i mötet oro och besvikelse över att klimatfrågorna fått en så undanskymd plats i årets valrörelse. Världen brinner, floder torkar och isarna smälter. Forskare inom en rad områden med bäring på natur, miljö och klimat har riktat nödrop efter nödrop till er politiker med uppmaningar att inte bara prata, utan komma med snabba och konkreta beslut som gör att Sverige kan uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Det krävs också att vi som samhälle och individer ska begränsa våra klimatavtryck, inte bara inom Sveriges gränser, utan också genom den inverkan vår konsumtion har utanför våra gränser. Detta kräver en politik som signalerar och stödjer ändrade levnadsmönster hos oss alla. Inte minst är detta en fråga om internationell solidaritet; utsläppen per capita p.g.a. svenskars konsumtion är vida större än de i många andra länder.

Men i valrörelsen är det nästan helt tyst om vad som är på väg att hända och kring vad som behöver göras. Visst är frågorna om vård, skola, integration och rättsväsende viktiga. Men klimatförändringarna kan slå allt i spillror om inte vi alla tar oss samman och agerar i relation till det största hotet av alla hot mot välfärd och sammanhållning.

Som partiledare har ni ansvar för att inte bara lyssna av olika väljargruppers egenintressen. Ni måste våga förklara för medborgarna vad som krävs genom uppoffringar av oss alla, precis som ni tog ansvar i pandemin. Då lyckades världen kraftsamla, varför går det inte nu? Vi inser att denna fråga är mer komplex än pandemin och kräver en betydligt större uthållighet. Vi vill bli tagna på allvar som vuxna människor och medborgare. Vi förstår att det kommer att krävas svåra beslut och att vi alla måste bidra på olika sätt.

Det räcker inte heller att sätta sin lit till tekniker som ännu inte är utvecklade och till energislag som tar årtionden att få på plats. Vi måste dra i bromsen vad gäller överkonsumtion och utsläpp och rikta in oss på att våra liv kommer att se annorlunda ut och att det i det långa loppet kan visa sig vara något gott.

Nu går valrörelsen in i slutspurten. Ta era väljare på allvar och våga vara tydliga. Lyft upp klimatkrisen till dess rättmätiga plats i politiken. Ge oss era visioner om en klimatneutral värld och kom med konkreta förslag, som gör skillnad på både kort och lång sikt.

Förbundet Kristen humanism,

Bo Forsberg
Lisa Tegby

på uppdrag av styrelsen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Hanna Soldal
Bra skrivet!