Positiv publicitet?

Carl-Erik Sahlberg, tidigare direktor S:ta Clara kyrka
Foto: Alan Diaz/AP/TT

Motsvarigheten till Kyrkans Tidning i Tanzania hade nyheten om Reinhard Bonnkes dödsfall på första sidan, skriver Carl-Erik Sahlberg, tidigare direktor S:ta Clara kyrka

För en kort tid sedan avled den tyske pingstvännen och Afrikamissionären Reinhard Bonnke. Bonnke är förmodligen den enskilde person i missionshistorien som i sina möteskampanjer över en stor del av den afrikanska kontinen sett flest människor ta beslut att bli kristna.

I sin biografi Ett liv i Guds eld har han beskrivit sin kallelse, sina kamper och sina framgångar. Boken beskriver också hur de stora möteskampanjerna, som samlade hundratusentals eller till och med över miljonen besökare, besökts av och välsignats av ett antal afrikanska presidenter.

Tidningen ”Upendo”, det officella organet för den lutherska kyrkan i Tanzania – motsvarigheten till Kyrkans Tidning – toppade nyheten om Bonnkes dödsfall som huvudnyhet på första sidan. På två helsidor, sidorna 2-3, presenterades hans livsgärning och ledaren var helt ägnad åt att tacka Gud för Bonnkes tjänst.

Om en framträdande svensk pingstpredikant avlidit skulle han ha fått samma positiva publicitet i till exempel Kyrkans Tidning? Knappast – fast det är samma lutherska kyrkofamilj. Fick Bonnkes livsgärning detta positiva eftermäle i den lutherska kyrkan i Tanzania för att den utfördes i Afrika? Kanske, men nog inte hela sanningen.

Carl-Erik Sahlberg
tidigare direktor S:ta Clara kyrka

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.