Skriv ner upplevelserna vid Utbildningsinstitutet

Christian Braw, präst
Foto: Mikael M Johansson

Låt handskriftsarkiven i Lund och Uppsala ta emot anteckningar från studenter vid Utbildningsinstitutet.

 

 

Gång på gång uppstår diskussion kring Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Studenter vid instituten samt tidigare studenter framför kritiska synpunkter. Dessa tillbakavisas regelmässigt av institutens personal. Verksamheten påverkas inte.

Samtidigt formas verksamheten i Svenska kyrkans församlingar av institutens inriktning, även av de moment som väckt kritik. De nya präster man får har positivt eller negativt tagit intryck.

Det är viktigt att eftervärlden får veta varför det blev som det blev i Svenska kyrkan genom denna påverkan.

Därför är det angeläget att studerande och tidigare studerande vid instituten skriver ned sina upplevelser där samt deponerar sina anteckningar i offentliga arkiv, till exempel handskriftsarkiven i Lund och Uppsala.

Christian Braw

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.