Trång liberalteologisk åsiktskorridor på SKUI – nu behövs dialog med kritikerna

Axel W Karlsson, Gustav Kasselstrand Alternativ för Sverige

Det finns säkert många goda idéer kring hur SKUI ska reformeras,. Ta tillfället i akt att initiera en dialog med kritikerna

Den 12 augusti kunde vi läsa i Kyrkans tidning att Kyrkostyrelsen ska utreda kvaliteten på utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI). Detta är en åtgärd som vi inom Alternativ för Sverige välkomnar. Kritiken mot SKUI har funnits under flera år, och representanter från samtliga delar av kyrkans tredelade ämbete har fört fram olika perspektiv och reflektioner gällande SKUI:s framtid. 

Som många av KT:s läsare vet blossade en debatt om SKUI upp i våras, då såväl präster som diakoner förde fram olika former av kritik gentemot utbildningen i flera debattartiklar. När ämbetsbärare som är förhållandevis nya i kyrkans tjänst för fram en sådan omfattande kritik så är det självklart upp till kyrkan att svara, och därefter agera. 

När tidigare studenter vittnar om hur det finns en åsiktskorridor, där liberalteologi är normen, så riskerar detta att ytterligare elda på befintliga konflikter som finns inom Svenska kyrkan. Det är ett problem som Svenska kyrkan inte behöver. Det är viktigt att exempelvis människor med bakgrund i Svenska kyrkans väckelsetraditioner får det utrymme de förtjänar, och när präst- eller diakonstudenter med bakgrund inom valfri väckelserörelse säger sig vara oroliga för att studera på SKUI så måste detta ses över.

Det SKUI konkret kan göra för att motverka den osunda kultur som uppenbarligen frodas inom utbildningen är att arbeta för att det ska finnas en mångfald bland lärarna. Dessutom vore det välkommet om SKUI i samråd med exempelvis vissa väckelserörelser arbetade fram en mer mångfacetterad litteraturlista. Det finns säkert många goda idéer kring hur SKUI ska reformeras, men ta då tillfället i akt att initiera en dialog med kritikerna. Kyrkostyrelsen bör vara angelägen om att hålla ihop Svenska kyrkan, och arbeta för att den mångfald som finns inom Svenska kyrkan ska få bestå.

Så lyssna till de skaror av missnöjda tjänare och reformera slutåret, för såväl diakoner som präster. Förbered dem för den heliga tjänsten att få tjäna världens Frälsare ute i vårt land!

Axel W Karlsson
präst

Gustav Kasselstrand
partiledare

Alternativ för Sverige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA