Rekryteringsprocessen är väl utarbetad

Rickard Jönsson, avdelningschef, Svenska kyrkan i utlandet
Foto: Johannes Frandsen

REPLIK. Vi har förmånen att ha många kvalificerade sökande till våra lediga tjänster. Vi utgår från en sökprofil som utarbetas tillsammans med församlingarna, mot den ställs de sökandes formella kompetens men vi gör också en bedömning av personlig lämplighet, svarar Rickard Jönsson.

Jag har full förståelse för att LarsEric Rännar är besviken över att han inte varit aktuell för de tjänster han har sökt i Svenska kyrkan i utlandet. Vi har förmånen att ha många kvalificerade sökande till våra lediga tjänster. 

Vår rekryteringsprocess är väl utarbetad sedan många år. Vi utgår från en sökprofil som utarbetas tillsammans med församlingarna, mot den ställs de sökandes formella kompetens men vi gör också en bedömning av personlig lämplighet. 

I rekryteringsprocessen deltar församlingens kyrkoråd, Visby domkapitel, rekryterande chefer och HR kompetens från personalavdelningen. Alla rekryteringar innebär också att vi utför chefstester på de kandidater som söker kyrkoherdetjänst. 

Tillsättningarna av kyrkoherdar föregås också av yttrande från domkapitlet och MBL förhandlingar med fackföreningarna.   

Rickard Jönsson 
avdelningschef 
Svenska kyrkan i utlandet

 

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Tack för svar Rickard! Nog begriper jag och känner väl till hur en rekryteringsprocess ser ut. Det är bra att det är många kompetenta sökande till tjänsterna men det har sannerligen gått upp och ner under de senaste 20 åren. Snabbt kan det vända och då är SKUT tillbaka i pusslande och flyttande på personer. Vad som fortfarande är obesvarat är främst två saker. Vad är meriterande för tjänst utomlands om inte de meriter som jag har är tillräckligt för att få komma på intervju? Hur ser ni som tjänstepersoner på lämplighet? Så en öppen fråga, hur ser det ut just nu med arbetet att föra utlandskyrkan närmare Visby stift och biskopen?
Larsa Rännar
Jag tror att du missuppfattade mig Rickard. Som kyrkoherde i SvK är jag väl förtrogen med rekryterings- och anställningsförfarande på alla nivåer i kyrkan. Jag känner även till att det plockas bland dem som anmält intresse för tjänst i Utlandskyrkan. Under de år jag jobbade i Bryssel så anställde jag ju 3 komministrar och en teol stud. Det är inte heller ovanligt att en kh på egen begäran flyttas från en "station" till en annan. Dessutom plockades det friskt mellan ansökande som inte fått napp och de erbjöds tjänst i en annan utlandskyrka. Även om du skulle vidhålla att detta inte är ngt som sker nu så ger det vid handen att Utlandskyrkans avdelning på Kyrkokansliet har det fulla personalansvaret för utsänd personal och även uppdraget att se till att den globala verksamheten fungerar. Jag vet dessutom att kyrkoråden i församlingarna är relativt "livegna". Även om mycket blivit bättre. Jag vill att du ska förstå att när utlandskyrkan förvägrar erfarna och välfungerande präster som jag att få "fightas" om tjänst, då tappar utlandskyrkan sin själ.

Senaste artiklar