Sammanslagning löser inte grundfrågan

Peter Frisk, vice ordförande fullmäktige S:t Matteus församling
Foto: Getty Images

Sammanslagning till större enheter knappast rätt strategi. 

Den tionde december fattas beslut om stora församlingssammanslagningar i Stockholms stiftsstyrelse. Det finns flera problem med sådana sammanslagningar.

Svenska kyrkan står inför stora bekymmer avseende det minskande antalet församlingsmedlemmar. Särskilt bekymmersamt är okunskapen om vad kyrkan gör och det låga deltagandet i gudstjänsterna.

Med minskad kontroll över den egna ekonomin kommer, slutligen, församlingarnas verksamhet bli styrd av andras önskemål.

 

Med minskad kontroll över den egna ekonomin kommer, slutligen, församlingarnas verksamhet bli styrd av andras önskemål.

Kyrkan har i alla tider haft rollen att stödja och hjälpa människor genom tron på Gud som den har förkunnats av Jesus. Vi ska våga möta livets påfrestningar och tro på oss själva och framtiden.

Genom kyrkan har budskapet spridits över hela världen. Detta har gällt i över 2 000 år och det är fortsatt giltigt.

Det som är helt nytt i vår tid är den oerhörda tekniska utvecklingen och dess fantastiska möjligheter. I vår tid har kyrkan tappat sin centrala position i livet.

Låt oss nu, vi som är i kyrkan, sprida kunskap om kyrkans existens och budskap.

I detta arbete är sammanslagning till större enheter knappast rätt strategi. Då förlorar de sammanförda församlingarnas sin självständighet när besluten inte längre fattas lokalt.

Dessutom riskerar utbudet av gudstjänster att minska med följden att än färre besökare kommer och antalet gudstjänster minskar ytterligare.

Med minskad kontroll över den egna ekonomin kommer, slutligen, församlingarnas verksamhet bli styrd av andras önskemål. Församlingarnas självständighet beror därför på beslutsrätten över sin egen ekonomi.

Självständigheten i dag är en förutsättning för närhet till de egna församlingsborna. Församlingen är en lokal enhet och därav kommer församlingsbornas intresse.

Sammanslagningar av församlingar löser alltså inte grundfrågan som är minskande kunskap om och besök i kyrkan.

Låt oss i stället prova att göra kyrkans budskap känt för människorna i våra församlingar. Vi kan fortfarande informera brett eftersom vi fortfarande har kvar många församlingar som är aktiva.

Församlingarna måste ta ansvar för att föra ut sitt breda utbud tydligare.

Det finns goda exempel, till exempel Katarina församling i Stockholm med 500 besökare varje söndag.

Och fortfarande döper vi många i kyrkan. Kanske kunde församlingarna börja med söndagsskola igen.

Låt oss göra ett slagord till vårt: Om inte nu, när? Om inte vi, vilka?

Peter Frisk
vice ordförande fullmäktige 
S:t Matteus församling
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Bra skrivet! Bra tänkt!