Sätt stopp för vandalisering av kyrkogårdar

Nima Gholam Ali Pour (SD), Malmö pastorats kyrkofullmäktige
Välta gravstenar på St Pauli kyrkogård i Malmö 2009. Arkivbild: Foto: Drago Prvulovic / TT

Svenska kyrkan i Malmö borde ha en plan för att motverka gravplundring och vandalisering av kyrkogårdar. 

Kyrkogården. Platsen där nära och kära tar ett sista farväl, sitter en stund och minns dem, skänker en tanke åt de levande, gör fint åt de avlidna, pysslar en stund med blommor och kransar i ett fridfullt lugn. 

Kyrkogården i Sverige har generellt varit en fredad och fridfull plats där i princip alla människor respekterade de döda och kyrkan. Det har funnits en helt annan moralisk inställning, som nu tyvärr inte finns längre.

Bland annat på Östra kyrkogården i Malmö har det rapporterats i flertalet medier om hur gravplundrare har stulit föremål från gravar. Det är tyvärr inte endast stölder utan även vandalisering som förekommer i Malmös kyrkogårdar. 

Sönderslagna och omkullvälta gravstenar är en inte alltför sällsynt syn. Det är huvudmannens ansvar att se till att kyrkogården är en säker plats att vistas på. Dessa plundringar och vandaliseringar måste förhindras.

Enskilda gravrättsinnehavare kan anmäla händelserna själva, men när polisanmälan och kontakt med försäkringsbolag inte räcker är det dags för kyrkan att vakna upp. 

Att så många gravar drabbas är en konsekvens av att kyrkogårdarna inte är tillräckligt trygga. Krafttag mot denna vandalisering och otrygghet på våra kyrkogårdar måste tas. När till och med knarkhandel sker på våra kyrkogårdar är ageranden från kyrkopolitikernas sida ett måste.

Sverigedemokraterna har med anledning av dessa problem föreslagit kyrkofullmäktige en serie åtgärder som måste sättas in för att dels göra våra kyrkogårdar tryggare och säkrare och dels stötta de som blivit drabbade av plundring eller vandalisering.

I denna fråga så bär Svenska kyrkan ett myndighetsansvar gentemot alla svenskar. Då kan det inte vara acceptabelt att förhålla sig passiv när kyrkogårdarna vandaliseras.

Vi vill att kyrkorådet utreder användningen av nya verktyg, som drönare och kameraövervakning, för att bekämpa gravplundring. Sverigedemokraterna vill att kyrkorådet inleder en dialog med civilsamhället i Malmö för att se hur civilsamhället kan hjälpa till för att motverka vandaliseringen på våra kyrkogårdar.

Trots att det är gravrättsinnehavaren som bär ansvaret för att polisanmäla brott mot griftefrid så menar vi att Svenska kyrkan behöver i vissa fall erbjuda stöd till gravrättsinnehavaren för att polisanmälningen faktiskt ska äga rum.

Vi vill se en dialog mellan Svenska kyrkan i Malmö, Polismyndigheten och Malmö stad för att kraftsamla för att hindra vandaliseringen av kyrkogårdarna. Om alla parter använder sig av sina verktyg och sina befogenheter kan mycket göras.

Svenska kyrkan i Malmö borde ha en plan för att motverka gravplundring. Vandaliseringen av kyrkogårdarna har blivit så utbredd och otryggheten har blivit så stor att det räcker inte längre med informella samtal om ämnet i Malmö pastorats kyrkogårdsutskott. 

En handlingsplan måste upprättas och ansvarsfördelningar måste följas upp, och arbetet mot gravplundring måste utvärderas.

Dessa är några av våra förslag som vi lämnat in i form av en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige. Detta är en rad självklara punkter som måste ges chansen att bli beprövade.

Att de gamla nomineringsgrupperna har suttit vid makten och inte vidtagit några åtgärder mer än försök till att få belysning på kyrkogårdarna är inte nog. 

Att sitta och rösta nej till våra förslag för säkrare kyrkogårdar och stöd till drabbade kräver motförslag från deras sida. Det är inte seriöst att rösta nej för att sedermera inte komma med egna förslag på hur vi kan motverka detta.

I Sverige har Svenska kyrkan fått ansvaret för begravningsverksamheten. Det är ett ansvar som gör att alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, får betala en begravningsavgift till Svenska kyrkan.

Det innebär att i denna fråga så bär Svenska kyrkan ett myndighetsansvar gentemot alla svenskar. Då kan det inte vara acceptabelt att förhålla sig passiv när kyrkogårdarna vandaliseras.

Nima Gholam Ali Pour 
gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.