Sorglig utveckling i Svenska kyrkan

Gullevi Ankarsand
Foto:TT

Nu finns risk för ett märkligt hinder för prästtjänst i Svenska kyrkan

”Avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria.”Orden är hämtade från Apostoliska trosbekännelsen. Denna bekännelse, som läses i våra kyrkor, hör ihop med Bibeln där Gud uppenbarar sin vilja.

Det borde vara en självklarhet att man som präst i Svenska måste tro på kyrkans bekännelse. Tyvärr finns det tjänstgörande präster som inte gör så.

Nu finns risk för ett märkligt hinder för prästtjänst i Svenska kyrkan. Många av kyrkans politiker vill ta bort den så kallade väjningsrätten för präster som för sitt samvetes skull vill avstå från att viga samkönade par.

Det kan alltså bli så att som anställd präst behöver man inte tro på Svenska kyrkans trosbekännelse men däremot måste man utföra en handling, något som har sin upprinnelse i det sekulariserade samhället.

Enligt min mening finns det inte mycket kvar av den trovärdighet som har förknippats med Svenska kyrkan. Detta är mycket sorgligt.

Gullevi Ankarsand

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.