Stiften bör ta sig an dem som lämnat

Rabbe Sandell teologie doktor och pensionerad präst

Foto: Skärmdump och Johannes Frandsen

Det är angeläget att ta till vara alla kyrkoarbetares kompetens. Det måste vara stiftsledningens uppgift.

REPLIK

 

Matilda Nyman tar i KT upp frågan vem som lyssnar på dem som lämnat kyrkan som arbetsplats. Redan utbildade lämnar kyrkan medan deras arbetsinsats behövs. Kompetensförsörjningen är billigare om man hjälper dem som lämnat istället för att satsa på nya medarbetare. Hon tar upp det faktum att kyrkan har ”högre andel kränkningar och mobbning” än på andra arbetsplatser. Prästkollegan Matilda Nyman är ute i rätt ärende med att en ledarskapskonsult bör ta sig an saken.

Kyrkoarbetare kastas ut av många skäl eller ger upp när problemen blir för stora för denna kyrkoarbetare. När någon lämnat en kyrklig tjänst betyder inte detta att just denna person har misskött sig. Själv försökte jag mig på en kyrkoherdetjänst som blev omöjlig eftersom en grupp förtroendevalda krävde att jag skulle göra precis som de ville. Jag hänvisade till kyrkoordningen och hävdade att jag bör göra mina egna bedömningar. Jag blev utsparkad eftersom jag inte blint lydde gruppen. Efteråt har de som kastade ut mig medgett att jag inte brustit i lära och liv. Jag fick hjälp av psykolog, men det borde ha varit mer. Jag kunde fortsätta som präst även om det inte var lätt.

Biskopen uttalade sitt stöd för mig men avgick snart därefter. Vad hjälpte det om jag hade sökt annan tjänst? Jag var brännmärkt trots biskopens uppmuntrande ord. Jag blev en i raden som lämnat på grund av ”hög andel kränkninger och mobbning”. Mycket till själavård blev det inte för mig. 

Det förekommer både kränkningar och mobbning inom privata företag men sådant syns inte. Inom den privata affärsvärlden kan man dölja dylikt, det vore annars dålig reklam. Dags att säga ifrån om att sådant förekommer mer inom kyrkan. Kyrkan har öppna dörrar genom de protokoll som förs och som varje journalist kan läsa. Att sälja bilar eller bygga solpanaler är något annat än att satsa sin egen person på själavård och församlingsutveckling. Det är angeläget att ta till vara alla kyrkoarbetares kompetens. Det måste vara stiftsledningens uppgift.

Rabbe Sandell, teologie doktor och pensionerad präst


 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.