Backa och sök försoning eller avgå

Organisatörer för gruppen Vigningstjänsten i Härnösands stift som stödjer biskop Eva Nordung Byström

Vår uppmaning till stiftsstyrelsen är: backa och sök försoning. Låt biskopen utöva sitt rättmätiga ledarskap eller ställ era platser till förfogande.

I över en månad har Härnösands stift befunnit sig i en akut konfliktsituation på grund av stiftsstyrelsens beslut att sparka biskop Eva Nordung Byström. Ett beslut som mött massiv kritik från Svenska kyrkans biskopar, Härnösands stifts präster, diakoner, antagna kandidater, förtroendevalda, anställda, flera av stiftets församlingar, stiftskansliets skyddsombud och flera journalister. Ett beslut som stiftsstyrelsen inte har mandat för utifrån Svenska kyrkans bekännelse, tro och lära och som inhiberats av överklagandenämnden.

Trots kritiken, och trots en utsträckt hand i försoning från biskopen verkar stiftsstyrelsen inte inse situationens allvar, och har egentligen inte gett några rimliga skäl för sitt agerande annat än vaga hänvisningar till arbetsmiljöproblem och samarbetssvårigheter.

Nu när Arbetsmiljöverket lämnat en offentlig underrättelse till stiftsstyrelsen med anledning av de grava arbetsmiljöproblem som stiftskansliet brottas med kan vi äntligen tydligt se bakomliggande faktorer i konflikten. Faktorer som inte talar till stiftsstyrelsens fördel.

Dels ser vi i Arbetsmiljöverkets offentliga underrättelse att stiftsstyrelsens vice ordförande aktivt önskat att biskopens åsikter eller deltagande inte ska inkluderas i den opartiska arbetsmiljöundersökningen man tidigare kommit överens om med skyddsombuden. En mycket underlig inställning som visar att han inte är intresserad av att lyssna till eller inkludera en så central person för stiftet i denna process. Detta påpekar Arbetsmiljöverket är felaktigt då biskopen givetvis omfattas av arbetsmiljölagen.

Och dels ser vi i stiftsstyrelsens svar till Arbetsmiljöverket när man beskriver biskopens uppdrag som ”andlig ledare” att stiftsstyrelsen uppenbarligen inte förstår biskopens roll och funktion.

Biskopens roll på stiftet är inte att vara någon sorts maskot eller ”andlig ledare” utan är reglerad i kyrkoordningen där biskopen äger uppgiften att ”svara för ledning och tillsyn” för stiftet. Eller för att citera biskopsmötets tidigare uttalande: ”ingen biskop, inget stift”.

Detta pekar på att problemen med arbetsmiljö och samarbetssvårigheter beror på att stiftsstyrelsen byggt en organisation där biskopen inte tillåts utöva sitt rättmätiga ledarskap och att påstådda samarbetssvårigheter och bristande arbetsmiljö inte handlar om biskopens agerande mot stiftsstyrelsen, utan om stiftsstyrelsens agerande mot biskopen.

Det är hög tid för stiftsstyrelsen att inse att deras försök att avsätta en vald biskop i tystnad, utan påvisad grund och i strid med kyrkans bekännelse, tro och lära är felaktigt och dömt att misslyckas. Så länge stiftsstyrelsen söker härda ut i sitt felaktiga beslut, desto mer skada kommer situationen orsaka Svenska kyrkan, arbetsmiljön på stiftskansliet samt det ömsesidiga förtroendet mellan vigningstjänsten och förtroendevalda.

Den enda värdiga lösningen i en kyrka som predikar omvändelse i Jesu Kristi fotspår är att söka försoning och hela vårt skadade stift. Vår uppmaning till stiftsstyrelsen är: backa och sök försoning. Låt biskopen utöva sitt rättmätiga ledarskap eller ställ era platser till förfogande.

Komminister Ulf Söderlind Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat

Präst Kerstin Strömberg, Jämtland.

Kyrkoherde Andreas Sundström Sköns församling

Diakon Tova Hellström Själevad, Mo och Björna pastorat

Organisatörer för gruppen Vigningstjänsten i Härnösands stift som stödjer biskop Eva Nordung Byström

Gruppen består av cirka 200 präster, diakoner och antagna kandidater i Härnösands stift 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Biskop