Biskop

Här kan du läsa de artiklar som vi skrivit om biskoparna.

Ordet biskop kommer från grekiskans episkopos och betyder ungefär tillsynsperson.

Varje stift inom Svenska kyrkan har en biskop. Biskopen är stiftets högsta ledare och ska vägleda både andligt och administrativt. 

En av uppgifterna i rollen som biskop är att ge råd och inspirera anställda, förtroendevalda och ideella i deras arbete. Biskopen har också en nyckelroll när nya präster och diakoner ska rekryteras och utbildas. Det är sedan biskoparna som viger dem till tjänst. En biskop har också uppdrag i hela Svenska kyrkan utöver sitt eget stift, där bland annat överläggningar med de andra biskoparna ingår.

Nedan hittar du du inlägg i debatten och artiklar som från olika perspektiv som har med ämnet att göra. 

biskop