Svar om begravning utan pastoral analys

Bengt Gustavsson Begravningsentreprenör

Jag efterlyser fortfarande en pastoral analys av min frågeställning

REPLIK

Kyrkopolitikern Bengt Larsson bemöter mina tankar kring församlingars kostnad gällande begravning för icke kyrkotillhörig. Larsson påpekar att frågan inte får ”sopas under mattan”, och utelämnar uttryckligen ”pastorala aspekter”.

Han gör i stället exakt något av det jag höjt varningsflagg för, nämligen ”ideologi” av en fråga som ytterst är pastoral. Han berättar inte i sitt svar något som är nytt för någon av oss som läser Kyrkans Tidning. Jag är också kyrkopolitiker, om det är intressant i sammanhanget. Sedan 30 år tillbaka. Vi behöver ingen utläggning om vad ”som gäller”. Det vet alla som läst vad vi båda skrivit.

Men min fråga går inte att beröra om en vill utelämna den pastorala analysen. Det är nämligen vad mina tankar bygger på, och det tror jag att alla förstår. Därför efterlyser jag fortfarande en pastoral analys av min frågeställning.

Bengt Gustavsson
Begravningsentreprenör

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.