Svenska kyrkan måste ta plats i SIS verksamhet

Veronica Vadebäck, teologie studerande

Foto: TT

Min önskan är att Svenska kyrkan så snart som möjligt inrättar tjänster som SIS-präster och att SIS öppnar sina låsta dörrar för att ta emot Svenska kyrkan

I Sverige finns det 32 institutioner, så kallade SIS-hem. Det här är låsta institutioner med fängelseliknande miljöer. Vi har väl alla sett bilder i tidningarna med taggtråds försedda murar och stängsel. I dessa ”hem” vistades under år 2021 2087 personer. Av dem var 1207 barn/ungdomar, mellan 10 och 18 år. 

1143 var placerade enligt LVU av socialtjänsten från sina hemkommuner. 64 var dömda i domstol till LSU. På hemmen för vuxna missbrukare vistades under samma tid 880 personer.

Vem ger dem tröst och själavård?

Hösten 2022 gjorde jag en enkät som skickades till samtliga institutioner, 21 ungdomshem och 11 LVM hem. Av de tillfrågade institutionerna valde en tredjedel att svara på enkäten. Svaren gjorde mig mycket eftertänksam.

 • På frågan huruvida Svenska kyrkan någon gång har kontaktat institutionen med syftet att besöka den, så svarar enbart 30% ja.
 • På frågan om institutionerna tycker att det finns ett behov av präster från Svenska kyrkan, så svarar 65 % ja!

Det är en stor obalans i de här siffrorna.

Hälften av institutionerna som svarade menar att de besöker kyrkan med klienter och att de pratar med dem om möjligheten till själavård.

Den här statistiken, tillsammans med mina egna funderingar, gör att jag kan se att det finns ett stort behov av att Svenska kyrkan tar plats i SIS verksamhet.

Under de senaste månaderna har vi också nåtts av skrämmande rapporter kring SIS verksamhet. Senast om sexuella övergrepp som sker innanför stängslen. Enligt SIS generaldirektör är det så många som 200 anmälda fall de senaste åren. Mörkertalen har vi ingen aning om.

Vilka ska dessa utsatta prata med?  Personalen?  Visst. Men det är deras kollegor som har utsatt klienterna. Behovet av en utomstående själavårdare är stort.

Mina tankar och mitt förslag är:

Att det inom Svenska kyrkan inrättas en tjänster som SIS-präster. På samma sätt som det finns sjukhuspräst, häktespräst, fängelsepräst, militärpräst med mera. 

Svenska kyrkan har ett stort ansvar för de inlåsta barnen och vuxna.

Svenska kyrkan besöker förskolor, äldreboenden och sjukhus som några exempel. Därför borde det också vara naturligt för Svenska kyrkan att besöka de inlåsta barnen och vuxna på SIS-institutionerna. Min önskan är att Svenska kyrkan så snart som möjligt inrättar tjänster som SIS-präster och att SIS öppnar sina låsta dörrar för att ta emot Svenska kyrkan.

Veronica Vadebäck,
teologie studerande

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
Anonym
En klok tanke i rättan tid. Men en tanke som väcker den självklara frågan om varför det inte redan finns. Skäms Svenska. Kyrkan för att ni glömt de mest utsatta. Skäms SIS för att ni inte aktivt ha tagit vara på en sådan resurs. Tack för en tankeväckande artikel. Hoppas att det blir en ögonöppnare för både SIS och Svenska kyrkan
Ulla Thorslund
Bra förslag! Jag har arbetat både på SiS och Kriminalvården som ungdomspsykolog. På häktet fördelade jag och prästen ungdomarna mellan oss, för att säkerställa att alla som ville, fick samtal.
Lovisa Prudhomme
Jag har själv arbetat på SIS och upplevt att flera klienter önskat att få träffa en präst. Bra initiativ!
Maj
Mycket klokt. Svenska kyrkan ska visa sig för alla. Dom ska finnas för alla. Det är deras arbete och uppdrag. Hoppas att det blir en förändring nu. Det är vi nog många som delar samma åsikt om.
Karin Janfalk
I det här sammanhanget hade det varit klokt om Svenska kyrkan också, om möjlighet ges, hade mött upp med annan profession än präster. Artikeln nämner sexuella övergrepp som sker inom intuitionens ramar. Om unga personer som utsätts för detta ska få hjälp inte bara med samtal utan också med att anmäla övergrepp de blir utsatta för finns behov även av stödpersoner som har anmälningsmöjlighet (skyldighet) vilket inte präster har.
Lars
Ja Karin. Du har så rätt i sak. Klart allt ska anmälas. Men ibland är processen dit lång. Så en SIS präst som lyssnar och ger stöd är definitivt en del i den processen. Sen ska vi också komma ihåg att själavård är ett sätt att få prata med någon om andra svåra och existensiella frågor. Sen kan jag också tycka att en SIS prästs uppgift förutom själavård också ska vara att hålla gudstänster på institutionerna.
Att bli sedd och respekterad
Ja, diakoner och andra yrkesgrupper i Svenska kyrkan har ju både kunskap och anmälningsplikt. Vissa barn och ungdomar upplever säkert att det är bra att bli tagen på allvar och slippa anmäla själv. Andra ungdomar kanske inte alls vågar öppna sig för någon som har anmälningsplikt, eftersom de inte vill att en anmälan ska göras över huvudet på dem när de inte är beredda. Så både präster och diakoner behövs.
Caroline Backlund
Det känns så självklart att kyrkan ska finnas på SIS-hem att jag faktiskt blev förvånad att det inte redan finns. Kyrkan, en utomstående, behövs för de personer som bor på SIS då de är väldigt utsatta och i många fall oskyddade. Dags att handla svenska kyrkan!
fonzei
Ja . Alla som är i utsatt läge bör få chansen att komma i kontakt med en utomstående själavårdare. Att se nån som bryr sig, det kan göra under för den utsatte. Bra skrivet Veronica
TT
Svenska kyrkan fattar inte vidden av detta problem. Soc fattar inte vidden av detta problem. Vi vuxna gör det.