SVT:s Sverige Möts Direkt diskuterade kyrkofrågor utan tydliga besked

Donald Molander Borgerligt alternativ
Programledaren Magnus Thorén. Foto:SVT

Debatt utan skiljelinjer mellan nomineringsgrupper. 

I TV-serien Sverige Möts Direkt, erbjuds människor med olika åsikter att träffas och samtala om engagerande frågor. I onsdagens program samlades präster, debattörer och politiker för att diskutera Svenska kyrkan i kyrkovalstid. Även om det ligger i programidén att sammanföra människor som tycker olika uppstod inga tydliga skiljelinjer varken i frågan om kyrkans kan uttrycka sig i politiska frågor eller tveksamhet kring om riksdagspartier ska delta i kyrkoval.

Moderaterna beslutade 2011 att inte delta i kyrkoval motiverat av att Svenska kyrkan som fristående trossamfund själva ska fatta beslut om sina egna angelägenheter. Sprunget ur beslutet bildades Borgerligt alternativ som sedan kyrkovalet 2013 deltar som nomineringsgrupp.  Att stora resursstarka riksdagspartierna envist ställer upp som nomineringsgrupper i kyrkovalet förklarar den blockindelning som skapar demokratisk obalans i kyrkans folkvalda del.

Det är i grunden fel att sekulära politiska partier och förtroendevalda på partipolitiska mandat ska styra över människors religiösa övertygelser och en trosgemenskaps inre angelägenheter. Det är hög tid att fullfölja det för mer än tjugo år sedan avskaffade statskyrkosystemet och ge rum för en öppen kyrka med full religionsfrihet.

Sverige Möts Direkt kom mera att bli en illustration över hur de medverkande med olika bakgrund sökte svar på kyrkans roll i en sekulariserad miljö. Det var intressant men gav inte väljarna besked om var de olika nomineringsgrupperna står i kyrkovalet.

Inte förrän i de allra sista minuterna av den timmeslånga direktsändningen ställde programledaren Magnus Thorén den för Svenska kyrkan allvarliga frågan om att medlemstalet går ner och att färre besöker gudstjänsterna.

Att medlemsantalet efter skilsmässan från staten år 2000 sjunkit från 7,3 till 5,7 miljoner och antalet församlingar minskat med drygt 1100 är en dyster utveckling. I vilket annat sammanhang som helst skulle det ses som ett stort misslyckande. Den avslutande frågan om trenden går att vända borde kommit upp tidigare. Nu blev den olyckligtvis inte diskuterad i brist på programtid.

”Borgerligt alternativ vill arbeta och kämpa för en folk(ligare)kyrka” är en proklamation som starkt skiljer ut valplattformen och söker väljarna stöd. Församlingarna måste få bättre förutsättningar att fokusera på sin grundläggande uppgift som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan ske genom att rösta på Borgerligt alternativ för ett levande församlingsliv!

Donald Molander

Vice ordförande Borgerligt alternativ Brännkyrka kontrakt
ledamot av internationella utskottet, Stockholms stift
kandiderar till kyrkofullmäktige i Brännkyrka, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.