Universum har tiden

Lars  Åke Holmgren, Skansholm

Underskatta inte antalet planetsystem i universum och därmed även antalet möjliga livsrum där.

Uppkomsten av liv i universum som en exklusivitet för vår egen planet må ha varit trovärdigt under tiderna före den rationella naturvetenskapens genombrott.

Vi vet i dag att till synes varje stjärna har mer eller mindre utvecklade planetsystem.

Ett av årets Nobelpris belönar de forskare som har utvecklat metoder för studier av så kallade exoplaneter, det vill säga planeter kring stjärnor som inte tillhör vårt eget solsystem.

Se till exempelvis Forskning och Framsteg 10-08/19 som uppger att antalet bekräftade exoplaneter till 1 004 stycken. Enligt Populär Astronomi och NASA Exoplanet Archive finns mer än 4 000 erkända exoplaneter.

Än mer spännande är då att bland dessa exoplaneter befinner sig ett flertal på avstånd från sina stjärnor så att vatten kan tänkas existera i flytande form.

Nu fortsätter analysen av atmosfärerna främst med sökandet efter syre. Det skulle kunna indikera existensen av liv i någon lägre form.

Att Hans Malmberg, Kyrkans Tidning nummer 41/19, med sina kunskaper som organisk kemist ser stora svårigheter i att syntetisera liv under sin livstid förstår jag.

Han verkar tro att min tro ska prövas mot hans skapande förmåga inklusive tillgången på magnetkamerans tekniska kapacitet.

Då menar jag att han underskattar grovt den tid som universum har tillgång till och det tålamod som universum har för att ta till vara alla slumpmässiga aggregat som kan uppstå i ett kaotiskt universum.

Han underskattar även grovt antalet planetsystem i universum och därmed även antalet möjliga livsrum där.

Jag tycker att vi ska leva med respekt för varandra och vår livsmiljö med djur och natur.

Inga avlatsbrev och inget evigt liv. Syndernas förlåtelse som en möjlighet för den som ångrar sina illdåd och synder.

Betänk livets korthet, dödens visshet och evighetens längd! (Seneca den äldre).

Inget som Hans Malmberg framför motsäger den tro som jag har. Om jag hade levat på Giordano Brunos tid så skulle jag ha blivit bränd på bål för min tro. Nämligen att:

  • Jesus från Nasaret var en vanlig människa.
  • Marias son var inte född av en jungfru utan avlad på samma sätt som vi dödliga.
  • Jesus dog på korset och uppstod inte igen.
  • Jesus dog inte för att sona våra synder.
  • Treenigheten är en efterkonstruktion som utvecklats av kyrkans teologer.
  • Ett liv efter detta är inte möjligt.

Lars  Åke Holmgren
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Bertil Murray
Lars Åke. Om du levt på Brunos tid hade du inte torgfört dina tankar i Kyrkans tidning. 🙂